Tredje krisepakke med flere lovende tiltak

Tirsdag 31. mars behandlet Stortinget den tredje krisepakken som skal dempe koronakrisens effekter på norsk økonomi. Den inneholder flere tiltak som WWF har foreslått.

Publisert 31. mars 2020

Pakken skal sikre aktivitet i norsk økonomi, og har bred politisk støtte.

– Dette ser lovende ut. Flere av tiltakene i den tredje krisepakken er i tråd med det WWF har foreslått at bør inngå i en grønn krisepakke. Dette gjelder blant annet satsing på grønn skipsfart, havvind og karbonfangst og –lagring, samt økte midler til utvikling av miljøteknologi og nullutslippsløsninger, sier fungerende generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

– Men det er viktig at dette ikke bare er tomme løfter. Det må følges opp av faktiske bevilgninger eller avklaringer i de kommende budsjettene. Norge trenger flere, og grønnere, ben å stå på, og vi må skape alternativer for norsk industri og leverandørindustrien gjennom større satsinger på de nye løsningene, fortsetter hun.

– Koronakrisen og oljeprisfallet understreker igjen hvor oljeavhengig norsk økonomi faktisk er. Nå har vi sjansen til å skaffe oss et konkurransefortrinn innenfor grønn industri og teknologiutvikling som vil gjøre oss mer omstillingsdyktige, i stedet for å satse på mer oljeutvinning på norsk sokkel, avslutter hun.