To av fire gjenværende helnorske ulverevir innenfor sonen kan skytes

– Regjeringen åpner for ulvejakt som kan være ulovlig. Det er vanskelig å forstå at Arbeiderpartiet kan stå inne for å forvalte en kritisk truet art på denne måten, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Publisert 23. desember 2021

Regjeringen har onsdag 21. desember avgjort at 25 ulver kan skytes innenfor ulvesonen. Det er det helnorske reviret Hornmoen som skal skytes, og de to grenserevirene i Bograngen og Rømskog. I tillegg åpnes det for felling av de gjenværende ulvene i Slettås-reviret der to årsvalper nå står igjen uten foreldre etter at lederparet ble skutt bare noen hundre meter utenfor sonen tidligere i desember.

– Hva holder Arbeiderpartiet på med?! I regjeringsplattformen påstår Ap og Sp at klima og natur skal være en ramme rundt all politikk. Dette ringer hult når den samme regjeringen ønsker å skyte ut nær halvparten av en allerede kritisk truet art, tordner Andaur.

Illustrasjonsbilde av to ulver i vinternatur
WWF Verdens naturfond, NOAH – for dyrs rettigheter og Foreningen Våre Rovdyr krever midlertidig forføyning av jaktvedtaket på fire flokker i vinterens lisensjakt som starter 1. januar. Illustrasjonsfoto: Erik Frøystein

Havner under bestandsmålet

I siste registrering ble det registrert i overkant av 100 ulver med helt eller delvis tilhold i Norge. På den nye rødlista for norske arter, som ble offentliggjort av Artsdatabanken nylig, ble ulven videreført som kritisk truet. Det betyr at arten har ekstremt høy risiko for å dø ut.

– Etter at foreldreparet i Slettås-flokken ble skutt, er det bare igjen tre intakte helnorske familiegrupper fra forrige registrering. Da er vi på det bestandsmålet for ulv som Stortinget har bestemt. Til tross for det ønsker regjeringen nå altså å åpne for å skyte enda en helnorsk familiegruppe. Da havner vi under det nasjonale bestandsmålet. Regjeringens vedtak går altså mot Stortingets vilje, og legger igjen opp til en ulveforvaltning som kan være ulovlig. Det er smått utrolig, sier Andaur.

Går til retten

I juli falt dommen i NOAHs sak mot staten om felling av Letjenna-flokken innenfor ulvesonen. Tingretten fastslo at staten ikke har gitt ulvene i ulvesonen det rettsvernet de har hatt krav på, og at fellingen av familiegruppen var ulovlig. Staten har anket dommen, og saken er foreløpig berammet i lagmannsretten i juni 2022. I mellomtiden legger staten opp til at lisensjakta på ulv kan fortsette i enda større omfang. WWF Verdens naturfond, NOAH – for dyrs rettigheter og Foreningen Våre Rovdyr kommer derfor til å kreve midlertidig forføyning av jaktvedtaket på fire flokker i vinterens lisensjakt som starter 1. januar.

– Midlertidig forføyning brukes når det haster å få en avgjørelse i en sak, og man ikke har tid til å vente på at endelig dom blir avsagt. Nå risikerer vi at fire familiegrupper blir skutt mens vi venter på endelig dom fra rettsvesenet. Det kan ikke skje. Vi har ingen ulver å miste, avslutter Andaur.