Ti prinsipper for en sirkulær økonomi

Sammen med Skift, Sintef og Deloitte, har WWF vært med på å utvikle en enkel veileder for bedrifter som vil ta steget og bli sirkulære.

Publisert 10. mars 2021

Nærbilde av en hånd, med svart hanske, som holder et tomt plastkrus og diverse annet plastavfall.
I en sirkulær økonomi, må vi dramatisk redusere mengden søppel og sørge for å reparere, bruke om igjen eller resirkulere ressursene så langt det lar seg gjøre.

Naturens tålegrenser er ved bristepunktet. I dag henter vi ut mer enn tre ganger så mye naturressurser som vi gjorde i 1970, og det fører til både økte klimautslipp og betydelige avfalls- og forurensingsproblemer i store deler av verden.

For å løse dette problemet, må vi over til en sirkulær økonomi. Det betyr at ressursene brukes igjen, og ikke går rett fra å være produkter til å bli søppel. I en sirkulær økonomi sikrer vi at alle ressurser, enten det er trematerialer, stål, plast, aluminium eller mineraler, utnyttes til det fulle. Produkter er mindre sløsende, og de kan brukes igjen, repareres eller i hvert fall resirkuleres til nye materialer.

Overgangen til en sirkulær økonomi, betyr en endring i hele økonomien. Det vil derfor i kreve en betydelig innsats fra både politikere og fra næringslivet selv. Skift, WWF, SINTEF og Deloitte lanserer derfor 10 prinsipper for et mer sirkulært næringsliv, og håper på bred oppslutning blant norske bedrifter.

Prinsippene, som ligger på www.circularbusiness.no, er ment som noe å strekke seg etter - å signere sender et signal om at man skal gjøre sitt ytterste for å etterleve dem. I tillegg gir det forbrukere et verktøy for å forstå hvordan næringslivet jobber med sirkulær økonomi, slik at de kan ta bedre og mer informerte valg.

Norge bør absolutt lede an

– WWF jobber for en verden med mindre utslipp og mer natur. Ved å gå over til en sirkulær økonomi kan vi minimere fotavtrykket fra økonomien vår, og bidra til at vi lever innenfor planetens tålegrenser, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens Naturfond.

Hun synes det er gledelig at norsk næringsliv er fremoverlente og ønsker å ta grep i egen virksomhet. Derfor håper hun så mange norske bedrifter som mulig slutter opp om de ti prinsippene.

– Men de trenger også politisk vilje for å komme i mål. Vi håper klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn tar imot signalet fra næringslivet og legger til rette for at bedrifter kan bli mer sirkulære. Den kommende strategien for sirkulær økonomi er en perfekt anledning til å vise politisk vilje, sier Andaur.

Bak initiativet står Skift, næringslivsnettverket for klimaledere.

– Dette initiativet er fra næringslivet og for næringslivet, det er på høy tid at vi går fra ord til handling, sier administrerende direktør i Skift, Bjørn Kjærand Haugland.