Stor skepsis mot gruvedrift på havbunnen

Mineralutvinning på havbunnen er en ny stor trussel mot livet i havet. Mens det er steile fronter mellom partiene om saken, viser en ny undersøkelse at 40 prosent av nordmenn sier nei.

Publisert 1. september 2021

Bildet viser koraller på havdypet.
Havforskere og miljøorganisasjoner frykter at mineraljakten på havdypet kan bli et mareritt for både havet og klimaet.

Regjeringen har startet en åpningsprosess for å drive med mineralutvinning på flere tusen meters dyp i norske havområder, stikk i strid med miljøfaglige råd.

Det er steile fronter mellom partienes syn på saken, viser WWFs partitest.

En spørreundersøkelse utført av Opinion på oppdrag fra WWF Verdens naturfond, viser dette om nordmenns holdninger til gruvedrift på havbunnen:

  • Nesten 40 prosent støtter ikke en slik utvinning
  • Vel 20 prosent er for
  • 40 prosent har foreløpig ikke en mening om temaet

– Gruvedrift på havbunnen er den nye store trusselen mot livet i havet, og ser ut til å ha gått under radaren for mange. Derfor er vi veldig glade for at bare 6 prosent av de spurte sier klart ja, mens hele 22 prosent sier tydelig nei til denne gruvedriften som truer livet i havet, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Mineraljakt kan bli mareritt

Mange vet ikke at det finnes store forekomster av mineraler på havbunnen utenfor Norge.

Kobber, kobolt, sink og andre mineraler ligger ofte som et tynt lag på undersjøiske fjell og ved varme kilder på flere tusen meters dyp.

Norge kan bli det første landet i verden til å starte med gruvedrift på havbunnen. Samtidig frykter havforskere og miljøorganisasjoner at denne mineraljakten blir et mareritt for både havet og klimaet.

– Problemet er at mineralene finnes i de samme områdene som unik natur og verdifulle økosystemer, som havet er helt avhengig av for å fungere. Dyrelivet i disse dyphavene er enormt rikt – det er Norges svar på regnskog. I tillegg er dyphavet et av verdens største karbonlager. Harves havbunnen opp, vil havforsuringen øke og havet bli dårligere til å ta opp klimagasser fra atmosfæren. Norge må ta lederskap å sette en stopper for dette globalt, sier Andaur.

Tre partier får giftmerke av WWF

Både SV og MDG vil innføre et midlertidig forbud mot denne typen virksomhet, mens Høyre, FrP og Senterpartiet har stor tro på at dette er en framtidig næring for Norge.

De øvrige partiene er mer avventende til utvinning av havbunnsmineraler.

WWFs partitest

Som en hjelp til deg som skal stemme, har WWF spurt partiene om deres politikk på seks områder som er viktige for klima og natur.

I spørsmålet om partiene vil si nei til mineralutvinning på havbunnen, ser resultatet slik ut:

Toppscore – 🐼🐼🐼: SV, MDG

Riktig retning, dårlig tempo – 🐼🐼: Rødt, Venstre

For tynt, må bli bedre – 🐼: Ap, KrF

På feil side – ☠️: Sp, Høyre, FrP

Les alle svarene og vurderingene i sin helhet på her, og bli med og #GiNaturenEnStemme ved årets valg!)

Havforskere advarer

Forskerne vet veldig lite om naturen i disse områdene, og for hvert eneste dypvannstokt blir nye dyrearter oppdaget.

Fordi risikoen er så høy og kunnskapen om konsekvensene er så lav, krever WWF et globalt midlertidig forbud mot gruvedrift på havbunnen.

Det samme gjør Europaparlamentet og store internasjonale selskaper som BMW, Samsung, Google og Volvo.

– Det er galskap at partier sier ja til havbunnsmineraler med dagens mangelfulle kunnskapsnivå. Slik gruvedrift kan øke havforsuringen og dermed gjøre havet dårligere i stand til å ta opp klimagasser, som igjen fører til mer CO2 i atmosfæren. I tillegg kommer ødeleggelsen av verdifull og viktig natur i enorme områder. Vi frykter konsekvensene kan bli dramatiske om dette ikke stanses, avslutter Karoline Andaur i WWF.

Spørsmål? Kontakt: