Vil stenge markeder etter koronautbruddet

93 prosent mener at deres lands myndigheter permanent må stenge de uregulerte markedene som selger eksotiske, ville dyr.

Publisert 7. april 2020

Det viser en stor befolkningsundersøkelse fra WWF Verdens naturfond.

Et representativt utvalg av befolkningen i Thailand, Myanmar, Vietnam, Japan og Hong Kong har besvart undersøkelsen, der man har sett på folks holdninger til markeder som driver uregulert og illegal handel av ville dyr, i lys av koblingen mellom disse og koronaviruset.

– Det er oppsiktsvekkende, men ikke overraskende at hele 93 prosent av dem som har besvart undersøkelsen er motstandere av dyremarkedene. Det viser at flere har fått øynene opp for trusselen vår håndtering av naturen utgjør for mennesker verden over. Vi er nødt til å revurdere vårt forhold til natur og ville dyr, sier generalsekretær i WWF, Karoline Andaur.

Bekymret for nye pandemier

Det verdensomspennende koronavirus-utbruddet har for alvor satt søkelyset på sammenhengen mellom dyremarkeder og virusutbrudd.

79 prosent av dem som har deltatt i befolkningsundersøkelsen tror det vil være et effektivt tiltak å stenge markedene for å unngå fremtidige viruspandemier. Like mange sier de er bekymret for at det vil komme flere pandemier om ikke myndighetene slår hardt ned på handelen av ville dyr.

– Vi i WWF deler denne bekymringen. Dette er en tung tid for oss alle, og tankene våre går først og fremst ut til de mange menneskene som er rammet av koronavirus-utbruddet. Nå må vi stå sammen og jobbe for å forhindre at noe sånt skal skje igjen, sier Karoline Andaur.

Krever økt fokus på illegal handel

Verdens Helseorganisasjon, WHO, har konkludert med at koronaviruset høyst sannsynlig stammer fra dyreriket, og deretter har smittet over til mennesker gjennom handelen av ville dyr.

– Nå er det på høy tid at vi retter søkelyset på sammenhengen mellom kjøp og salg av ville dyr, nedbrytingen av naturområder, og trusselen dette utgjør for folkehelsen verden over. Det er helt avgjørende at vi tar grep og får stoppet illegal og uregulert handel med truede arter, som utgjør en alvorlig trussel for livsgrunnlaget for både dyr og mennesker, sier Marco Lambertini, generalsekretær i WWF International.

Positive signaler om forbud

WHO har tidligere rapportert at minst 61 prosent av alle virus og bakterier som er farlige for mennesker, har vandret over fra dyreriket.

I tillegg til koronaviruset, gjelder dette blant annet SARS, MERS og Ebola-viruset. Kina forbød 24. februar alt handel av ville dyr, som et svar på koronavirus-utbruddet som høyst sannsynlig stammer fra millionbyen Wuhan. Nå håper WWF at andre land vil følge etter.

– Undersøkelsen gir grunn til håp. Når motstanden er så sterk i landene der dyremarkedene er vanlige, er grunnlaget bedre for å gjøre noe med problemet. WWF jobber i mange land for å få slutt på handelen med utrydningstruede dyr. Nå må også norske myndigheter prioritere miljøkriminalitet høyere internasjonalt. Vi må øke støtten til CITES og andre internasjonale organer som arbeider med dette, og jobbe for en sterk og forpliktende naturavtale når denne skal forhandles frem til neste år, sier Andaur.

Nest etter ødeleggelser av naturområder, utgjør handel av ville, utrydningstruede dyr den største trusselen mot verdens biologiske mangfold.

En rapport utført i 2019 av FNs Naturpanel konkluderte med at om lag 25 prosent av verdens dyrearter er utrydningstruet.

Om WWFs befolkningsundersøkelse

  • Undersøkelsen er den første som omhandler folks oppfatning av sammenhengen mellom koronavirus-utbruddet og salg av ville dyr på markeder.
  • Den er utført mellom 3. og 11. mars 2020 av det uavhengige innsiktsbyrået GlobeScan, på vegne av WWF Verdens naturfond.
  • Et representativt utvalg av befolkningen i Thailand, Myanmar, Vietnam, Japan og Hong Kong – til sammen 5000 personer – har deltatt i undersøkelsen.