Staten fikk medhold i lagmannsretten

Det betyr at inntil 28 ulver i ulvesonen kan bli skutt i løpet av de nærmeste dagene.

Publisert 11. februar 2022

Bilde av en ulv omringet av snødekket vegetasjon.

Lagmannsretten har gitt staten medhold i sin anke i ulvesaken. Du kan laste ned kjennelsen her (PDF).

Dermed kan ulvefellingen i revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås starte, bare dager før paringstiden starter og lisensfellingen skal være over.

– Dette er et tap ikke bare for ulvene, men også for naturmangfoldet og naturens rettsikkerhet. Ulven er kritisk truet i Norge, og vi har et nasjonalt ansvar for å ta vare på den. 28 ulver kan nå bli skutt til tross for at de ikke har tatt dyr på utmarksbeite eller utgjør noen trussel. De skal kun skytes fordi de finnes i norsk natur, selv om de holder til i ulvesonen – et område hvor staten har bestemt at ulven skal ha spesielt sterkt vern, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Ulvene hører hjemme og har rett til å leve i norsk natur, og vi er nødt til å finne måter å leve sammen med dem på, i stedet for å skyte ned bestanden hvert år slik at den forblir kritisk truet, sier hun.

Årets ulvejakt skulle ha startet 1. januar, men ble utsatt da WWF Verdens naturfond, NOAH – for dyrs rettigheter og Foreningen Våre Rovdyr tok saken til retten fordi vi mente vedtaket var ugyldig.

Vi ba om midlertidig forføyning med mål om å stanse ulvejakta fram til lagmannsretten har behandlet anken i den såkalte Letjenna-saken som skal opp i retten i juni.

Vi fikk medhold i Oslo tingrett, men saken ble anket av staten til Borgarting lagmannsrett. Fredag 11. februar ble det kjent at staten har fått medhold.

Jakt innenfor ulvesonen er mellom 1. januar og 15. februar. Etter dette er det paringssesong for ulven.

– Paringstiden starter i disse dager, og det er også årsaken til at jaktperioden på ulv stanser 15. februar. Ynglefredningsprinsippet har alltid stått sterkt i Norge, og vi forventer at regjeringen nå fortsetter å ta disse viktige dyrevelferdshensynene, framfor å slå politisk mynt på å skyte ut ulv i en spesielt sårbar periode, sier Andaur.

Den opprinnelige kvoten var på inntil 25 dyr, men den ble utvidet til inntil 28 dyr av Statsforvalteren i Innlandet.

Kontakt: