Slår alarm om snarekrisen: Millioner av feller utrydder dyrene i Sørøst-Asia

Etterspørselen etter viltkjøtt truer økosystemene og øker risikoen for at mennesker smittes av nye sykdommer, ifølge WWF-rapport.

Publisert 9. juli 2020

En skadd tiger fanget av en snare i Malaysia.
En tiger blir reddet av et WWF-team etter at den ble fanget av en snare i skogskomplekset Belum-Temengor i Malaysia. Disse fellene har bidratt til at tigerbestanden i området har blitt halvert de siste ti åra.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

En WWF-rapport advarer om at millioner av snarefeller i Sørøst-Asia dreper enorme mengder dyr og øker risikoen for at nye sykdommer sprer seg over til mennesker.

Ifølge rapporten «Silence of the Snares: Southeast Asia's Snaring Crisis» er det utplassert minst 12,3 millioner snarer i beskyttede naturområder i Kambodsja, Laos og Vietnam.

Dette er første gang det er satt et konkret tall på hvor utbredt problemet er i denne delen av Asia.

Snarene utraderer de ville dyrene fra regionen og tømmer skogene

Stuart Chapman, WWF Tigers Alive

Disse enkle fellene, som ofte blir laget av vaiere eller kabler, øker kontakten mellom mennesker og potensielt smittebærende dyr.

Flere av artene som fellene fanger, som pangoliner, ville griser og palmesivetter, er blant dem som har høyest risiko for å overføre nye sykdommer til mennesker.

Fellefangsten, som i stor grad blir drevet av etterspørselen etter viltkjøtt i byområder hvor det anses for å være en delikatesse, dreper og lemlester ukritisk.

Over 700 av regionens pattedyrarter lever under en konstant trussel fra dem, inkludert truede arter som asiatiske elefanter, tigre, saola og banteng.

En snarefelle laget av en vaier.
Fellene, som ofte bare er et stykke vaier eller kabel, dreper ukritisk. Over 700 pattedyrarter i regionen risikerer å bli drept eller alvorlig skadd av dem.

En langsom død

Dyrene kan lide i flere uker før de dør av skadene, selv i tilfeller hvor de greier å frigjøre seg fra snaren.

– Snarene utraderer de ville dyrene fra regionen og tømmer skogene. Disse artene har ikke en sjanse med mindre myndighetene i Sørøst-Asia tar umiddelbare grep for å håndtere snarekrisen, sier Stuart Chapman i WWF-initiativet Tigers Alive.

– Fellene er en stor trussel mot tigre, og en betydelig bidragsyter til at de nå anses for å være utryddet fra Kambodsja, Laos og Vietnam. Hvis ikke noe blir gjort, kan vi stå overfor en bølge av tigerutryddelse i Asia, legger han til.

Snarene har bidratt tungt til at tigerbestanden i skogskomplekset Belum-Temengor i Malaysia, som er et av Sørøst-Asias viktigste områder for arten, ble halvert i årene 2008 til 2018.

– Å fjerne snarene er ikke nok. Det trengs preventive tiltak, og myndighetene i Sørøst-Asia må styrke lovgivningen og håndhevelsen. I tillegg må lokalsamfunnene og urfolkene bli engasjert som partnere for å stanse denne trusselen, sier lederen for WWF-Malaysia, Sophia Lim.

En saola, også kjent som vuquangokse.
Saolaen, også kjent som vuquangokse, er et av verdens mest sjeldne pattedyr med bare en håndfull kjente individer i Laos og Vietnam. Snarekrisen truer med å utrydde disse få gjenlevende dyrene fullstendig.

Slik kan du hjelpe

Naturkrisen er en av de største utfordringene klodene står overfor nå. Men det er ikke for sent å stanse den om vi handler nå.

Men vi trenger deg med oss på laget!

WWF jobber blant annet med:

  • Å stanse dagens naturødeleggelser og bremse klimaendringene.
  • Å bekjempe naturkriminalitet og ulovlig handel med truede arter.
  • Å redde bestander av ville dyr i samarbeid med lokalsamfunn i Afrika.
  • Å bevare leveområder både i havet og på land, som å stoppe plastforsøplingen av havet og verne skoger fra ødeleggende hogst.
  • Å arbeide for en ny global naturavtale i 2020, som skal bidra til å stoppe tapet av verdens natur.

For det er ikke for sent. Hvis alle trekker i samme retning, kan vi fortsatt sørge for at framtidige generasjoner vil ha livsviktig vann å drikke, oksygen å puste, mat å spise - og muligheten til å oppleve fantastisk natur.

Ha mot til å se naturkrisen i øynene, ha mot til å handle – bli med oss i kampen!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.