Regjeringen trosser miljøfaglige råd og tar sikte på å åpne for gruvedrift på havbunnen

I verdens mest sårbare havområder i Arktis tar regjeringen sikte på å åpne for gruvedrift. Dette til tross for klar beskjed fra forskere om at vi mangler nødvendig kunnskap om konsekvensene for naturen og fiskeriene.

Publisert 27. oktober 2022

Illustrasjon av gruvedrift på havbunnen. Et skip på overflaten har ledninger som går ned til to maskiner på havbunnen som tar ut mineraler.
Gruvedrift på havbunnen er en destruktiv prosess som kan få enorme konsekvenser for det sårbare og lite kartlagte økosystemet.

Gruvedrift på havbunnen er også svært kontroversielt internasjonalt. Både FNs miljøprogram, Verdens økonomiske forum og Havpanelet har konkludert med at det trengs langt mer kunnskap før vi kan vurdere konsekvensene av gruvedrift i våre dypeste havområder.

Også flere store kommersielle aktører sier nei, og har forpliktet seg til å ikke ta i bruk eller finansiere slik gruvedrift før vi har kunnskap som beviser at slik virksomhet ikke er skadelig for naturen.

Kart over områdene hvor det foreslås å åpne for gruvedrift på havbunnen.
Det lilla feltet viser foreslått åpningsområde. Jan Mayen og naturreservatet rundt er markert med grønt.

Dette er virksomheter som batterifabrikken Northvolt, Google, BMW, Philips, Samsung SDI, Volvo, Volkswagen, Renault group og Rivian og banker som Natwest, Tridos Bank og Lloyds banking group og den Europeiske investeringsbanken.

I tillegg har politikere fra hele verden stilt seg bak kravet om et globalt moratorium (midlertidig forbud).

På tross av alt dette, la Olje- og energidepartementet i dag frem konsekvensutredning for gruvedrift på havbunnen, hvor de tar sikte på å åpne hele eller deler av området de har utredet for åpning av gruvedrift.

Fakta: Leting vs. miljøfaglige undersøkelser

Leting er en helt annen aktivitet enn miljøfaglige undersøkelser. Målet med leteaktiviteten er å finne mineraler, ikke å undersøke naturen og konsekvensene på den.

Skånsomheten som trengs i miljøfaglige undersøkelser kan aldri ivaretas i en leteprosess. Aktiviteten er totalt ulik. Universitetet i Bergen og Miljødirektoratet har sagt klart ifra at leteaktiviteten i seg selv kan få store negative konsekvenser for naturen på havdypet.

Vi trenger derfor en egne miljøfaglige undersøkelser før vi kan tillatte åpnet for leteaktivitet på havdypet.

Bryter føre-var-prinsippet

En samlet miljøbevegelse og fiskeriorganisasjonene sier klart fra - vi vet altfor lite om konsekvensene av gruvedrift på havbunnen, og vi risikerer å ødelegge den unike naturen i havet med store konsekvenser for klima, natur, fiskeri og andre havnæringer.

Den risikoen kan vi ikke ta. Norge må stanse åpningsprosessen, og støtte et globalt moratorium på gruvedrift på havbunnen.

Norge har forpliktet seg til å forvalte naturverdiene våre basert på tilgjengelig kunnskap og etter føre-var-prinsippet. En åpning for gruvedrift på havbunnen er stikk i strid med dette.

Organisasjoner:

  • Natur og Ungdom
  • Naturvernforbundet
  • World Saving Hustle
  • Bellona
  • Greenpeace
  • Zero
  • Fremtiden i våre hender
  • Norges Fiskarlag
  • Fiskebåt
  • WWF Verdens naturfond

Les mer:

Kontakt: