Petroleum preger energimeldingen

Gode takter for havvind, energieffektivisering og elektrifisering. Men premisset for regjeringens plan for norske energiressurser er mer olje og gass, til tross for at både FN og IEA er tydelige på at det ikke er rom for ny utvinning.

Publisert 11. juni 2021

I dag la olje- og energiminister Tina Bru og statsminister Erna Solberg frem stortingsmeldingen Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser, omtalt som energimeldingen.

WWF mener det er bra at energimeldingen legger opp til fart i utvikling av havvind, at den fokuserer på energieffektivisering, elektrifisering av samfunnet og at verneplan for vassdrag ligger fast.

– Men dessverre er ikke energimeldingen verken helhetlig eller fremtidsrettet nok. Naturhensyn er nærmest glemt og premisset er at Norge skal fortsette som før med olje og gass. Regjeringen viser både naivitet og motvilje til å ta Parisavtalen på alvor når de tror det er mulig å opprettholde dagens petroleumspolitikk og likevel nå klimamålene, når de går inn for å videreføre dagens praksis med jevnlige konsesjonsrunder på norsk sokkel, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Hun får støtte av WWFs klima- og energisjef, Manuel Pulgar-Vidal som sier at Norge ved å stå på oljebransjens side kan bli stående igjen med havarerte ressurser, og at Norges beslutning vil øke risikoen for at verden når et kritisk vippepunkt for klimaet, som kan få ødeleggende påvirkning på naturen vi er avhengig av.

Naturen er glemt

WWF reagerer sterkt på at naturen knapt er nevnt i energimeldingen. Vi mister natur i et alarmerende tempo og 1 million arter står i fare for å dø ut. Statsministeren har formelt erklært naturkrise, men tillater samtidig at hensynet til natur nedprioriteres.

I går publiserte FNs naturpanel og klimapanel sin første felles rapport.

– FN-rapporten viser med all tydelighet at vi trenger felles løsninger som løser både klimakrisen og naturkrisen, og vi må bli 100 prosent fornybare på naturens premisser, sier Karoline Andaur.

Olje og gass er prioritert

WWF er også bekymret over meldingen fra statsministeren om at regjeringen overlater vurdering av klimarisiko til oljeselskapene. For hva med statens klimarisiko ved ny olje og gass? Staten bærer 90 prosent av den finansielle risikoen, mens oljeselskapene bare tar 10 prosent av risikoen.

Norge står ved et veiskille. Verden er på vei over til fornybar og etterspørselen etter olje og gass vil gå ned. Derfor må vi slutte å lete etter mer, og gjennomføre en rettferdig omstilling.

– Det er ansvarsfraskrivelse av regjeringen å ikke ta innover seg hva 1,5 grader vil bety av risiko for staten- og skattebetalernes penger. Å fortsette på samme måte som før gjør at vi sløser bort tid og ressurser, som kunne vært brukt til å akselerere det grønne skiftet.

WWF mener at selv om det er positivt at regjeringen ønsker å tilrettelegge for grønt hydrogen, utslippskutt i fastlandsindustrien, energieffektivitet og solkraft, så står verken signalene eller ressursbruken i stil med det som gis til oljenæringen.

Havvind

Energimeldingen legger til rette for å gi fart på havvindutbygging i Norge, men klarer ikke gi tilstrekkelige vilkår verken for naturen eller finansiering. En satsning på flytende havvind kan gi oss arbeidsplasser og energi med lavt naturfotavtrykk hvis det gjøres riktig. Dessverre viser ikke energimeldingen vilje til å legge til rette de nødvendige midlene for en reell grønn omstilling.

Det legges heller ikke til rette for et rammeverk som kan redusere naturfotavtrykket til havvinden. Tina Bru har uttalt at hun ønsker å unngå de samme feilene som ble gjort i konsesjonssystemet for vindkraft på land, men viser ikke til noen konkrete tiltak.

WWF mener at norsk natur må sikres. For å unngå tabbene fra vindkraft på land, må naturmangfoldloven utvides til å gjelde hele økonomisk sone. I dag gjelder den nemlig bare ut til 12 nautiske mil, altså ikke i størstedelen av våre havområder. Miljødirektoratet må få ansvar for å kartlegge naturmangfold og sårbarhet i forbindelse med havvind, mandat til å avslå naturskadelige utbygginger, og vi må ta vare på særskilt verdifulle og sårbare områder og truede arter.

Spørsmål?