Oslo tingrett stanser ulvejakta

Oslo tingrett har gitt miljøorganisasjonene WWF Verdens naturfond, NOAH – for dyrs rettigheter og Foreningen Våre Rovdyr medhold. Det betyr at årets jakt innenfor ulvesonen ikke kan settes i gang.

Publisert 13. januar 2023

Et bilde av ulv i vinterlandskap
Rovviltnemndene åpnet i fjor høst for å felle 21 ulver i ulvesonen. Nå er jakten stanset. Foto: Erik Frøystein

– Vi er fornøyde med kjennelsen fra tingretten. Det sender et viktig signal som staten ikke lenger kan se bort fra. Rettsvesenet har de siste årene avgitt flere domsavsigelser som slår fast at måten vi forvalter ulv på her i Norge er ulovlig. Det er på tide at regjeringen tar dette innover seg og begynner å ta vare på ulven, i tråd med nasjonalt lovverk og internasjonale forpliktelser, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur, og legger til:

– Vi står midt i en global naturkrise. Da kan vi ikke fortsette å skyte ned en truet art år etter år.

Kjennelsen fra Oslo tingrett sier blant annet følgende:

  1. Staten ved Klima- og miljødepartementet forbys å iverksette vedtak av 20. desember 2022 om felling av ulver på norsk side i revirene Juvberget, Kockohonka og Ulvåa inntil rettskraftig avgjørelse om vedtakets gyldighet foreligger.
  2. Staten ved Klima- og miljødepartementet og Utmarkskommunenes Sammenslutning dømmes solidarisk til å betale kr 600 000,- i sakskostnader til Foreningen Våre Rovdyr, Stiftelsen WWF Verdens Naturfond, Noah For Dyrs Rettigheter innen to uker etter forkynningen av denne kjennelsen.

– Det er det eneste fornuftige å gjøre. Vi venter fortsatt på en avklaring på den pågående Letjenna-saken som skal behandles i Høyesterett om få måneder, sier Andaur.

Årets jaktvedtak er fattet med mer eller mindre samme begrunnelse som Letjenna-vedtaket fra 2019, som både tingretten og lagmannsretten har slått fast er ugyldig fordi det bygger på feil rettsanvendelse.

– Staten har selv i anken til Høyesterett erkjent at spørsmålet om terskelen for felling av ulv innenfor ulvesonen er uavklart. Inntil Høyesterett gir en endelig avklaring på dette, er det uakseptabelt å åpne for en så omfattende jakt av en kritisk truet art, sier Andaur.

Ulven er totalfredet i Norge og står oppført på norsk rødliste som kritisk truet. Ulvesonen utgjør under fem prosent av Norges areal og der skal ulven ha særlig høy beskyttelse. Lista for å skyte ulv innenfor sonen skal ligge svært høyt.

– Det er under fire uker siden Norge var med på å vedta en historisk naturavtale, sammen med resten av FN, der vi forpliktet oss til å stanse menneskelige aktiviteter som bidrar til artsutryddelse. Da er det et paradoks at Klima- og miljødepartementet fortsetter å behandle en kritisk truet art på denne måten. Ulven hører hjemme og har rett til å leve i norsk natur, og vi er nødt til å finne måter å leve sammen med den på, sier Andaur.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.