Oljekatastrofen på Mauritius

Utslippene fra det grunnstøtte skipet «Wakashio» skjedde i et av verdens mest sårbare områder. Nå må «alle mann på dekk» for å begrense skadene og hindre at noe slikt kan skje igjen.

Publisert 13. august 2020

Rundt 1000 tonn olje har så langt lekket ut over korallene etter grunnstøtingen på Mauritius. Det franske forsvaret, som har tatt dette bildet, er blant dem som har sendt ressurser til området for å bistå i arbeidet med å rydde opp.
WWFs marinbiolog Fredrik Myhre ikledd dykkerdrakt.
Marinbiolog Fredrik Myhre i WWF Verdens naturfond er bekymret for konsekvensene av oljeutslippet.

Tørrlastskipet hadde angivelig rundt 3800 tonn olje og 200 tonn diesel om bord da det grunnstøtte ved Pointe d’Esny utenfor byen Mahébourg 25. juli.

Rundt 1000 tonn av oljen lekket ut i det som er blant verdens mest sårbare og unike økosystemer, som inkluderer spektakulære korallrev, laguner, sjøgressenger og mangroveskoger. Mens arbeidet for å tømme skipet for den resterende oljen pågikk, brakk skipet i to helgen 15. og 16. august.

Flere spesielt sårbare og viktige steder trues av utslippene, blant annet Blue Bay Marine Park og våtmarkene i Pointe d’Esny, som begge er vernet i henhold til Ramsar-konvensjonen, samt naturreservatet Ile aux Aigrettes.

Farlig for mennesker og dyr

WWF er dypt bekymret for mengden olje som nå dekker strender, korallrev, sjøgress og mangrover med et lag giftig slam, og truer med å forgifte de mange artene av fisk, hvaler, delfiner, sjøfugler og havskilpadder som holder til her.

Det er også fare for store langsiktige skadevirkninger når oljen begraves av sedimenter og påvirker næringskjeden over lang tid.

– Dyrelivet i dette området står nå midt oppe i en oljekatastrofe. Strendene og havområdene utenfor er infisert med tykke lag med olje. Opprydding i slike tilfeller er ekstremt vanskelig og farlig for dem som gjør jobben. Oljen avgir farlige gasser og er direkte giftig dersom noen eller noe skulle få dette på seg, sier Myhre.

Undervannsbilde av en korall

Kveler korallene

Straks olje kommer i kontakt med koraller, kan det drepe eller påvirke reproduksjonen, veksten og utviklingen deres.

Hele økosystemet som er bygget opp rundt revet kan bli skadelidende av et utslipp, med dødelige konsekvenser for de mange fiskene, krabbene og andre dyrene som bor i og rundt korallene.

Kilde: WWF-rapporten «The threat of mining and oil & gas to our marine heritage» (2018)

En nyklekket grønn havskilpadde.
Den grønne havskilpadden er avhengig av å legge egg på de store sandstrendene ved utslippsstedet.

Verden må mobilisere

Førsteprioritet må nå være å rydde opp så mye av oljen som mulig, håndtere de direkte og indirekte effektene på dyreliv og leveområder, samt hjelpe lokalsamfunnene som avhenger av fiske og turisme for å overleve.

Vi trenger «alle mann på dekk» for å hjelpe Mauritius gjennom denne krisen. Overvåkningsprogrammer og en granskning må på plass for å vurdere skadene og konsekvensene av utslippet, både for naturen og menneskene som lever av den.

Oljeutslipp er ikke uunngåelige. Verdenssamfunnet må nå mobilisere for å få gjennom en shippingreform og en bedre beredskap for utslipp, for å hindre at liknende skjer igjen.

Små og sårbare øystater kan ikke bære byrden av ødelagt natur, tapte livsgrunnlag og opprydding alene.

– Det beste oljevernet er å redusere risikoen så mye som mulig for at slike katastrofer kan skje. Da trengs det gode krav til selskapene som fører olje, at mannskapet følger lover og regler, samt at de viktigste og mest sårbare områdene blir bedre beskyttet fra denne type risiko, sier WWFs Fredrik Myhre.

In this image, captured on 11 August by the Copernicus Sentinel-2 mission, the MV Wakashio, visible in the bottom of the image, is stranded close to Pointe d’Esny, an important wetland area. The oil slick can be seen as a thin, black line surrounded by the bright turquoise colours of the Indian Ocean. Oil is visible near the boat, as well as other locations around the lagoon.
Bilder fra ESAs jordobservasjonssatelitt Sentinel-2 viser stedet hvor skipet «Wakashio» gikk på grunn og flere av de store oljeflakene.

Truer dyr og mennesker

WWF står i solidaritet med folket på Mauritius mens de arbeider for å få utslippet under kontroll, og forsøker å berge økosystemene og næringene som er skadelidende av katastrofen.

Hendelsen understreker nødvendigheten av en koordinert og regional strategi for å unngå liknende hendelser i fremtida, og viser tydelig den tette sammenhengen mellom havets helse og vår egen.

– Dette er en alvorlig trussel mot kritiske ressurser i økosystemet, inkludert korallrev, fisk og annet liv langs kysten og i havet. Utslippet kan også ramme rundt 2300 fiskere og 1,5 prosent av Mauritius' BNP som stammer fra fiskeindustrien, sier leder for WWF-Madagaskar, Nanie Ratsifandrihamanana.

– WWF ber om et regionalt samarbeid for å rydde opp oljeforurensningen og anbefaler landets myndigheter om å ta sterke grep og kompensere for skadene i henhold til internasjonal lovgivning, sier Ratsifandrihamanana.

Én katastrofe i rekken av flere

Utslippet er bare én i en rekke av flere alvorlige hendelser i Det sørvestindiske hav, hvor gruve-, olje- og gassvirksomheten har økt dramatisk de siste årene.

I 2009 ble det sluppet ut enorme mengder fosfat sør på naboøystaten Madagaskar, midt i et viktig hvalområde, og året før strandet rundt 100 delfiner nord i landet etter at oljeselskapet ExxonMobil drev kartlegging med høyfrekvente sonarsystemer.

I 2018-rapporten «The threat of mining and oil & gas to our marine heritage» advarte WWF Verdens naturfond om at et større utslipp i dette havområdet kan få katastrofale konsekvenser for dyreliv og millioner av mennesker, og etterlyste strengere krav til regelverk og gjennomføring av denne industrien.

Kontaktperson: