Nytt nederlag for ulven: – Dette er bare trist

Borgarting lagmannsrett avslo begjæringen fra WWF Verdens naturfond, NOAH og Foreningen Våre Rovdyr om midlertidig stans i lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen.   

Publisert 7. februar 2023

En ulv står i snø og kikker mot venstre av bildet, med snødekte busker/trær i bakgrunnen.
Kort tid etter at Norge signerte en historisk naturavtale, fortsetter vi å holde ulven nede på kritisk truet nivå.

Lagmannsretten omgjør dermed kjennelsen i Oslo tingrett.

– Dette er bare trist. I desember var Norge med på å vedta en historisk naturavtale, sammen med resten av FN, der vi forpliktet oss til å stanse menneskelig aktivitet som bidrar til artsutryddelse, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.    

– Da er det et paradoks at vi på hjemmebane fortsetter å behandle en kritisk truet art på denne måten, sier hun.

Åpnet for felling

Det var i januar at Oslo tingrett forbød staten å iverksette vedtaket om felling av ulv på norsk side i revirene Juvberget, Kockohonka og Ulvåa.    

Tingretten kom frem til at jakten innenfor ulvesonen måtte stanses i påvente av en rettskraftig dom i NOAHs rettssak om lisensjakt på ulv, som skal behandles av Høyesterett i april.    

Men gleden ble kortvarig. 

Staten anket tingrettens beslutning og fredag kom avgjørelsen om at en midlertidig stans likevel ikke tas til følge.

I kjennelsen mener lagmannsretten blant annet at «offentlige hensyn av vesentlig betydning veier tyngre enn vernehensynene».

Regjeringen har lovet at natur og klima skal bli rammen rundt all deres politikk. Det er det stadig færre som tror på

Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond

Politikerne taler med to tunger  

Måten Norge forvalter sine rovdyr på står i skarp kontrast med både nasjonalt lovverk, internasjonale forpliktelser og hva vi forventer av andre land.    

Hvordan kan vi kreve at andre land skal ta vare på sine truede dyrearter, når vi selv behandler en kritisk truet art på denne måten?   

– Med årlig lisensjakt i slikt omfang vil den norske delen av ulvebestanden aldri slutte å være kritisk truet. Regjeringen har lovet at natur og klima skal bli rammen rundt all deres politikk. Det er det stadig færre som tror på, sier Karoline Andaur.

– Skal Norge redde sitt omdømme som en ansvarlig miljønasjon, må våre politikere slutte å snakke med to tunger og begynne å levere på egne løfter, avslutter hun.