Ny WWF-rapport: Vi må handle nå for å hindre nye pandemier

Verden må handle raskt, skal vi klare å hindre fremtidige globale pandemier. Det slår WWF fast i en ny rapport der nøkkeldriverne bak zoonoser og hva som må til for å hindre dem blir beskrevet.

Publisert 19. juni 2020

– Nå må verden snarest anerkjenne sammenhengen mellom ødeleggelsen av naturen og menneskers helse, ellers blir det ikke lenge til vi ser den neste pandemien, sier Marco Lambertini, generalsekretær i WWF-International.

– Vi må få en slutt på høyrisikomarkeder der ville dyr omsettes; vi må bremse avskoging og arealendringer og sørge for bærekraftig matproduksjon. Dette vil hindre at patogener smitter fra ville dyr til mennesker, samtidig som det tar tak i andre globale trusler som tap av naturmangfold og klimaendringer. Det er ingenting å diskutere og vitenskapen er helt klar: Vi må jobbe med naturen, ikke mot den. Ikke-bærekraftig utnyttelse av naturen har blitt en enorm trussel mot oss alle, sier Lambertini.

Smittet fra dyr til mennesker

Opprinnelsen til COVID-19 er ennå ikke fastslått, men alt tyder på at det er en zoonose, som betyr at det er en sykdom der smitten har gått fra ville dyr til mennesker.

Kina annonserte et forbud mot konsum av ville dyr den 24. februar, hvilket WWF støtter. Nå jobber kinesiske myndigheter med å forbedre sine lover som skal beskytte ville dyr. WWF oppfordrer andre land til også å stenge sine uregulerte høyrisikomarkeder, slik at det kan bli en slutt på denne handelen.

Ikke nok kun å ta tak i handelen med ville dyr

Selv om det å stanse høyrisikohandelen med ville dyr er viktig, vil dette i seg selv ikke være nok til å begrense risikoen for en ny pandemi, fremhever WWF i rapporten. Verdens lite bærekraftige matproduksjon fører til omfattende arealendringer, der monokultur, fragmenterte leveområder, ødelagte økosystemer og mer interaksjon mellom ville dyr, husdyr og mennesker er resultatet.

Siden 1990 har 178 millioner hektar skog forsvunnet, som tilsvarer størrelsen på Libya – verdens 18. største land. Hvert år mister vi ytterligere ti millioner hektar skog til landbruk og andre arealendringer.

I Brasil har avskogingen økt kraftig de siste månedene, etter at det allerede i april var registrert en økning i avskogingen på 64 prosent sammenlignet med fjoråret.

Nå trenger vi en Parisavtale for naturen!

Koronakrisen viser med all tydelighet at systemiske endringer for å stanse driverne av pandemier.

– Midt i denne tragedien, så finnes en unik mulighet til å helbrede vårt forhold til naturen og minimere risikoen for fremtidige pandemier. Men denne muligheten avhenger av hvilke grep myndigheter, selskaper og folk gjør i dag, sier Lambertini.

– Verdens ledere må handle nå, for å endre vårt forhold til naturen. Vi trenger en ny global avtale for mennesker og natur, som redder naturen og beskytter menneskers helse og levebrød på samme tid, sier Lambertini.

WWF peker på FNs toppmøte for biologisk mangfold som en unik mulighet for verdens ledere til å fremforhandle en «Parisavtale» for naturen. Avtalen må bli ambisiøs og forpliktende, slik at vi kan løse naturkrisen og sikre mennesker et godt livsgrunnlag på jorda i fremtiden.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.