Ny WWF-rapport: Livet i Arktis trenger iskantsonen

Denne vinteren skal politikerne sette nye rammer for all virksomhet i Barentshavet i årene framover. Svært store naturverdier står på spill, viser en ny rapport fra WWF Verdens naturfond.

Publisert 3. desember 2019

Arbeidet med revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet har utløst en kraftig debatt. Utfallet vil avgjøre hvordan vi forvalter enorme naturverdier i svært store havområder.

– Iskantsonen er den biologiske motoren i Arktis, alt liv starter i stor grad ved iskanten hvor vi har et uerstattelig økosystem, sier Karoline Andaur, fungerende generalsekretær i WWF.

Rapporten “På kant med kunnskapen: Livet i Arktis trenger iskantsonen” (PDF) viser frem det unike naturmangfoldet som lever i og ved området vi kaller for iskantsonen.

Iskanten er nemlig ingen kant.

Den er et helt havområde der det finnes is hele eller deler av året. Naturmangfoldet i iskantsonen er et av de marine områdene i verden som er mest truet av klimaendringer og spesielt sårbart overfor menneskelig aktivitet, som oljeboring.

For eksempel viser både forskning og miljøfaglige råd at selv små oljeutslipp kan få enorme økologiske konsekvenser for iskantsonen.

– Derfor trenger vi en bredere iskantsone. I debatten må første bud være å legge avgjørende vekt på kunnskapen om natur og klima, sier Andaur.