Ny ulv skutt: Norge bryter ulveavtale med Sverige

En ny ulv er skutt i Finnmark. Den var med all sannsynlighet genetisk viktig for den skandinaviske ulvestammen.

Publisert 30. november 2018

Norge har signert en avtale med Sverige om forvaltning av genetisk viktige ulver i Skandinavia. Ettersom den skandinaviske ulvestammen lider av mye innavl, er det viktig å ta vare på de genetisk viktige individene som vandrer inn for at stammen skal være levedyktig over lang tid.

Derfor har Norge i avtalen med Sverige blitt enige om at genetisk viktige ulver som vandrer inn ikke skal felles, så langt det er mulig.

Ulv på myr

To genetisk viktige ulver skutt på én måned

Den 29. november ble en ny ulv skutt i Finnmark. DNA-analysene er ikke klare ennå, men det er sannsynlig at denne ulven var genetisk viktig, ettersom den kom fra Finland.

Ulven ble skutt fordi den befant seg i et område med reindrift, selv om det ikke er bevist at den har forvoldt skade på tamrein.

Dette er andre gang på én måned at en genetisk viktig ulv har blitt skutt på oppdrag fra norske myndigheter.

Portrettbilde av Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfond
Generalsekretær Bård Vegar Solhjell er skuffet over myndighetenes ansvarsløshet i bevaringen av rovdyrene våre.

Også i oktober ble en genetisk viktig ulv skutt i Finnmark. I løpet av ukene denne ulven befant seg i området, ble det registrert 33 skader på reinsdyr og sau der man mente at denne ulven var skadegjører.

De fire siste genetisk viktige ulvene som har kommet inn i Norge, er alle blitt skutt - to i lisensjakt og to på oppdrag fra myndighetene.

– Felling av genetisk viktig ulv må aldri være førstevalget

– Når norske myndigheter har inngått en avtale med Sverige, som spesifikt dreier seg om å ikke skyte genetisk viktige ulver som vandrer inn, så forventer vi at myndighetene ikke ser på felling som den eneste reelle løsningen, sier Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

– Det kan ikke være sånn at alle ulver som kommer inn i landet fra Finland, blir skutt på oppdrag fra norske miljømyndigheter. Da vil ulvebestanden aldri kunne nå et levedyktig nivå, og vi bryter både vårt nasjonale lovverk og internasjonale forpliktelser, sier Solhjell.

– Måten miljømyndighetene har opptrådt på i denne saken, er nok et eksempel på at dagens ulveforvaltning rett og slett ikke fungerer. Det viser hvor viktig det er at norsk ulveforvaltning gjennomgås av rettsvesenet, sier Solhjell.

WWF har saksøkt staten

WWF har gått til sak mot den norske staten for å redde ulven i Norge. Vi har nå anket saken til lagmannsretten. Se siste utvikling i saken, og bli med og støtt oss i rettssaken.

Finn ut mer, og støtt rettsaken

Den skandinaviske ulvestammen er truet av innavl

Den skandinaviske ulvestammen lider av innavl. Det vil si at det er liten genetisk variasjon i bestanden.

To tilfeldig utvalgte individer er like nært beslektet som helsøsken. Dette gjør bestanden svært sårbar for ytre påvirkninger.

Derfor avhenger stammens framtid av at nye ulver får komme inn og forplante seg. Vi trenger én slik genetisk viktig ulv som får avkom minst én gang hvert femte år. Minst ett av disse avkommene må selv få valper. På de 35 årene som er gått siden ulven kom tilbake til Skandinavia har det kun vært fem slike tilfeller. Vi ligger med andre ord langt bak det som er nødvendig for å sikre en levedyktig bestand.

Ta kontakt om denne saken: