Ny rapport: Her er verktøyene vi må ha for å redde havet

Økosystembasert helhetlig havforvaltning er ett av svarene vi trenger for å redde havet. Derfor har vi i samarbeid med GRID-Arendal laget denne rapporten, som forklarer hvordan det kan berge økosystemene som milliarder av mennesker og dyr er avhengige av.

Publisert 5. mai 2020

En knølhvalkalv sammen med moren ved Tonga i Stillehavet.

Presset fra klimaendringene og menneskelig aktivitet har aldri vært større. Vi har mistet hele 60 prosent av verdens ville dyr de siste 50 årene, og trenden ser ikke ut til å snu.

Rundt 90 prosent av kommersielle fiskebestander er overfisket eller fullt ut utnyttet.

Korallrev er sterkt truet av et stadig varmere og surere hav. Hele 25 prosent av de marine artene er helt avhengige av disse revene, selv om de bare dekker 0,1 prosent av bunnen.

Og nye trusler ligger på lur i horisonten, blant annet mulig gruvedrift på havbunnen. Med svært manglende kunnskap om miljøeffekten av dette, er det åpenbart i strid med føre-var-prinsippet.

Slik kan vi snu bølgen

Milliarder av mennesker verden over er også avhengig av havet, så en fortsatt utnytting som ødelegger og forringer økosystemene kan ikke fortsette.

Den gode nyheten, er at vi har svært mange verktøy å ta av for å snu bølgen og skape en bærekraftig havøkonomi.

Økosystembasert helhetlig havforvaltning (Ecosystem-Based Integrated Ocean Management) gir oss rammeverket for å redde havet, og fungerer som et skrin proppfullt av gode verktøy som miljøundersøkelser, planlegging, kontroll, evaluering, og kanskje viktigst av alt: marint vern.

En torsk i Saltstraumen ved Bodø

Fakta:

Hva er økosystembasert helhetlig havforvaltning? Jo, det betyr at alle menneskelige aktiviteter i et område samlet sett ivaretar dyre- og plantelivet og alle de ulike biologiske prosessene som foregår der.

Kunnskap til alle

Sammen med GRID-Arendal har vi derfor produsert en rapport som beskriver en rekke av disse tiltakene. Gjennom denne vil vi gjøre stoffet og kunnskapen mer tilgjengelig for dem som jobber med havforvaltning i myndigheter og sivilsamfunn over hele verden.

Så vidt vi vet, er det ingen som har gjort en slik sammenstilling før. Med tanke på hvor store problemer det er i havet, synes vi det var på høy tid.

Videoen under inneholder en fyldig presentasjon av rapporten og er en god introduksjon til temaet. Louise Lieberknecht fra GRID-Arendal er forfatter av rapporten og har en klar melding på slutten:

– Vi har verktøyene og kunnskapen, så det er ingenting å vente på – bare gjør det!