Ny rapport: Global plastavtale lønner seg for næringslivet

En global, rettslig bindende avtale for å håndtere plastforsøpling vil være både bra for miljøet og lønnsom for næringslivet. Det slås fast i en rapport som lanseres i dag av Ellen MacArthur Foundation, Boston Consulting Group og WWF.

Publisert 14. oktober 2020

elv med plast

– For første gang kan vi slå fast at en global, forpliktende avtale mot plastforsøpling også er lønnsom for næringslivet. Denne rapporten bygger bro mellom myndigheter, organisasjoner og næringsliv. Og den forsterker budskapet om at verden bør møte plastproblemet gjennom globalt samarbeid, fastslår Eirik Lindebjerg, leder for global politikk mot plast i havet i WWF.

Plastforsøpling er et hurtigvoksende miljøproblem, som rammer alle deler av verden. Rapporten konkluderer med at summen av dagens tiltak ikke er tilstrekkelig, og at det ikke finnes noen vei utenom globalt forpliktende samarbeid for å løse problemet.

På bakgrunn av denne rapporten går 30 verdensomspennende selskaper ut og etterlyser en global avtale. Disse selskapene føyer seg dermed til gruppen på nærmere 2 millioner privatpersoner og nesten 50 land over hele kloden som krever en slik avtale.

– Flere av verdens største selskaper går nå ut og etterlyser en global, rettslig bindende avtale. Det lover godt, og vi håper dette bidrar til å legge ekstra press på FNs miljøforsamling (UNEA), forteller Eirik Lindebjerg.

Plastforsøplingen truer livet i havet

Plastforsøplingen er en trussel mot alt dyreliv i havet. Søppelet finnes på overflaten og helt ned til de dypeste av verdens havområder. 80 prosent av plasten som ender i havet kommer fra land.

Hovedårsaken til denne forsøplingen er at mange av landene som har høyest utslipp av plast til havet, har dårlige eller ingen avfallshåndteringssystemer. Over en tredel av verdens plastavfall ender ikke i et oppsamlingssystem, og kun ni prosent av verdens plastavfall resirkuleres.

Klima- og miljøvernminister, Sveinung Rotevatn, er president i FNs miljøforsamling, der neste toppmøte foreløpig er lagt til februar. Norge leder også en gruppe land ved FN i New York som skal jobbe mot plastforsøpling.

– Norge har hatt en ledende rolle i det globale arbeidet mot plastforsøpling i flere år. Vi forventer at dette engasjementet tas med inn i alle relevante forum og blir en prioritet i norsk utenrikspolitikk. I en utfordrende situasjon for globale forhandlinger grunnet covid-19, er det ekstra viktig at ressurssterke land som Norge tar lederskap og mobiliserer andre land til å kreve en avtale. Konkretiseringen av en avtale må komme i gang så raskt som mulig. Vi har ikke tid til å vente lenger, avslutter Lindebjerg.

Derfor er global avtale lønnsomt for næringslivet

En global avtale mot plastforsøpling har lenge vært holdt frem av både forskere og miljøorganisasjoner som en nødvendig løsning for å stanse de store miljøødeleggelsene som plast fører med seg. I rapporten kommer det fram at en effektiv avtale også er lønnsom for næringslivet fordi:

  • Det vil gjøre det lettere for bedrifter å planlegge og gjennomføre tiltak for å redusere deres bruk av plast.
  • Det reduserer risikoen ved å endre rutiner, på tvers av markeder.
  • Det gir forutsigbarhet til å planlegge fremtidige investeringer.
  • Det forenkler rapporteringen på tiltak og fremdrift.
  • Det gjør det mulig å koordinere tiltak gjennom hele plastens verdikjede.

Webinar: Norske bedrifter etterlyser global plastavtale

WWF Verdens naturfond og Skift – Næringslivets klimaledere, inviterer til samtale mellom næringslivet og utenriksministeren om hvorfor norske bedrifter ber om en internasjonal bindende avtale for å håndtere plastforsøpling.

Når: Mandag 26. oktober kl 12.00-13.00
Hvor:
Zoom, meld deg på her

Du kan følge seminaret live i streamen her: