– Norsk ulveforvaltning har spilt fallitt

Regjeringen åpner for felling av Slettås-flokken innenfor ulvesonen i Hedmark.

Publisert 17. desember 2018

Ulv i solnedgang

Avgjørelsen er oppsiktsvekkende og uakseptabel. Norsk ulveforvaltning har spilt fallitt, dette vedtaket er bare politikk. Vi synes det er skammelig at man ser ut til å bruke en utrydningstruet dyreart for å posisjonere seg før kommunevalget neste år, sier Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond, og forklarer:

– I fjor på samme tidspunkt konkluderte regjeringen med at det ikke fantes grunnlag for å ta ut Slettås-flokken, fordi terskelen for jakt innenfor sonen skal være høy ettersom man nærmest har åpnet for fri jakt utenfor. Situasjonen for Slettås-flokken er ikke endret siden i fjor, flokken har ikke endret atferd, det er derfor uforståelig at vurderingen i år ender med motsatt konklusjon.

Ulogisk forvaltning

I fjor ble det også slått fast at forutsigbarhet var en av årsakene til at man ikke skulle ta ut Slettås-flokken.

– Siden den tid har tilstanden for den skandinaviske ulvebestanden blitt verre, med den konsekvens at Sverige har valgt å avlyse sin jakt. Hva har Norge gjort? Skutt ut flere genetisk viktige individer som har kommet inn fra Finland – og nå vil man også ta ut Slettås-reviret innenfor sonen, sier Lomelde og påpeker:

Hva skal vi med en forvaltning som ikke er hevet over politikk og som endrer reglene for vurdering fra år til år? Dette vedtaket viser med all tydelighet hvor viktig det er å få en rettslig gjennomgang av ulveforvaltningen, fordi vi ser at grensene for jaktvedtak flyttes fra år til år og bryter med både det norske lovverket og våre internasjonale forpliktelser. WWF ser frem til at ankesaken vår skal komme opp i desember 2019.

Kritisk truet av utryddelse

Ulven er oppført som kritisk truet av utryddelse på den norske rødlista for arter. Totalt finnes det omtrent 70 helnorske ulver. I tillegg lever rundt 45 ulver på begge sider av svenskegrensen.

Det er ikke gjennomført noen vitenskapelig utredning i Norge av hvor mange ulv vi må ha for at ulvebestanden skal være levedyktig. Så lenge vi ikke vet hvor mange ulv vi trenger for at den ikke skal utryddes, kan vi heller ikke tillate at ulven jaktes på slik det gjøres i dag.

WWF mener norsk rovdyrforvaltning er lovstridig og saksøkte staten høsten 2017. Vi tapte i tingretten, men ulvedommen er anket.

Ønsker du å støtte arbeidet for ulv i Norge?

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.