Naturen og milliardrisikoen finansbransjen har oversett

Bare pollineringen er verdt 577 milliarder dollar i året. Men til nå har ikke finansbransjen sett på hvor mye de kan tape når natur forandres og forsvinner.

Publisert 23. januar 2020

Klimaet er i endring og politikken vil følge etter selv om det går saktere enn mange av oss gjerne skulle ha sett. Det vil påvirke forutsetningene og lønnsomheten i nær sagt alle bransjer. Klimarisiko har blitt et etablert begrep i finansverdenen. Klimahensyn
har gått fra å være en del av nisjeprodukter for grønne investorer til å bli en faktor i alle utregninger som gjøres.

Naturens rolle i økonomien vår har ikke fått samme oppmerksomhet. Det til tross for at den yter tjenester for 120-145 tusen milliarder dollar årlig i form av pollinering, flomvern, ferskvann med mer. Vi mister natur i et stadig raskere tempo men risikoen det innebærer finnes knapt i finansaktørenes regneark.

Vanskelig å måle

– Noen anerkjenner at dette er en stor risiko, mens andre ikke har det på radaren i det hele tatt. De som ser dette som en systemisk risiko har problemer med å måle og håndtere den, for det finnes ikke gode data og måleenheter på naturverdier og tap av natur, sier seniorrådgiver for bærekraftig finans Else Hendel i WWF til E24.

Hun har dybdeintervjuet 10 av de største finansaktørene i Norge om hvordan de forholder seg til naturrisiko, og sier de har god grunn til å finne måter å beregne risikoen.

– Dette utgjør ikke bare en risiko i investeringer i fisk, landbruk eller næringer som direkte høster av naturen. Nesten alle næringer har natur et eller annet sted i verdikjeden. Økt oppmerksomhet vil også øke risiko knyttet til endret politikk. De politiske forutsetningene for vekst og økt inntjening vil kunne endre seg dramatisk.

Bransjen våkner

Sparebank1 ba umiddelbart etter intervjuet om et tankeverksted med WWF. Og flere av aktørene har signalisert at de vil ta dette på alvor fremover.

Matthew Smith, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand mener selskaper selv bør kartlegge hvor utsatt de er for tap av natur, som tilgang på vann.

– Vi er svært bekymret. Det har lenge vært fokus på klimarisiko og klimaendringers påvirkning på investeringer. Det som har gått litt under radaren er tap av biomangfold og økosystemer som sliter, noe som også kan påvirke lønnsomheten i selskaper, sier han til E24.

Her kan du lese rapporten (pdf).