Minst 21 ulver skal skytes

Hele tre flokker av den kritisk truede ulven skal skytes innenfor ulvesonen. Dette er flokkene som holder til i grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka.

Publisert 20. desember 2022

Ulv i vinterlandskap.
I Norge var det i fjor vinter registrert mellom 88 og 91 ulver. Nå kan minst 21 av disse skytes i vinterens jakt. (Bildet er et illustrasjonsfoto fra Langedrag naturpark).

WWF mener vedtaket er en hån mot naturavtalen som slår fast at verden skal gjøre en formidabel innsats for å bevare naturmangfold og jobbe for mer natur mot 2030.

Rovdata registrerte i fjor vinter 88 til 91 ulver, hvor 51 til 52 hadde tilhold kun i Norge.

Nå vurderer WWF, sammen med NOAH – for dyrs rettigheter og Foreningen Våre Rovdyr, å kreve midlertidig forføyning av vedtaket og jobber med dette sammen med advokatene våre.

Et slikt krav innebærer en midlertidig stans i jakta til rettssystemet har gjort en vurdering av hvorvidt jaktvedtaket er gyldig.

– Mens blekket på naturavtalen knapt er tørt har Norges klima- og miljødepartement bestemt at hele tre flokker av en kritisk truet art skal skytes. Og dette i ulvesonen hvor ulvene skal ha særlig høy beskyttelse og livsrom. Dette er en naturtragedie, sier Marte Conradi, leder for landteamet i WWF Verdens naturfond.

Bilde av Marte Conradi
Marte Conradi, leder for landteamet i WWF Verdens naturfond, sier at vedtaket er en naturtragedie.

Staten ser bort fra signal fra rettsvesenet

I sommer kom Borgarting Lagmannsrett fram til at staten har tillatt jakt på ulv innenfor ulvesonen uten å ha god nok begrunnelse. Det at bestandsmålet er nådd kan ikke i seg selv begrunne jakt på ulv.

Riktignok har staten anket dommen til Høyesterett, men dette er likevel et kraftig signal fra rettsvesenet, som har nådd samme kjennelse i både tingretten og lagmannsretten. Et signal staten velger å se bort fra slik at det kan åpnes for jakt på en kritisk truet art.

Vedtaket skjer 12 dager før jakta kan starte. Det er Klima- og miljødepartementet som har valgt å delvis opprettholde rovviltnemndenes innstilling til hvor mange ulv som skal skytes.

– Det er kun en ting som er bra med dette vedtaket og det er at det ikke åpnes for felling i Mangen-reviret. En helt nødvendig beslutning da dette ikke bare bevarer ulvene i Mangen, men det beskytter også de genetisk viktige ulvene i Settenreviret, sier Marte Conradi.