Et stort skritt nærmere en global plastavtale

Engasjementet for kampen mot plast i havet vokser, og stadig flere land og globale aktører kommer på banen. Fredag kom nyheten om at EUs medlemsland forplikter seg til å jobbe for en global avtale mot plastforsøpling.

Publisert 23. oktober 2020

WWF jobber på mange fronter for å øke støtten til en global avtale for å stanse i plast i havet. Det haster, og det ser endelig ut til at verden begynner å forstå hvor viktig dette er.

Fredag ble en ny milepæl nådd: EUs medlemsland har på ministernivå forpliktet seg til å jobbe for en ny global avtale mot plastforsøpling.

Dette kommer uken etter at 30 verdensomspennende selskaper gikk ut og etterlyste en global avtale. Vi håper dette er bølgen vi har ventet på.

Betydningsfullt

At EU stiller seg bak denne ambisjonen, er svært viktig. EU har stor politisk tyngde i internasjonale miljøspørsmål og i FN-prosesser. Dette føyer seg i rekken av andre regionale grupper av land som har erklært sin støtte, slik de nordiske, karibiske og stillehavslandene har gjort samt flere land i Afrika og Sørøst-Asia gjorde i fjor. Det har stor betydning at hele EU - med sin politiske slagkraft - nå forplikter seg og støtter arbeidet. Dette kan bidra til å overtale tidligere skeptiske land til å stille seg bak og støtte dette initiativet.

– Vi i WWF har jobbet hardt for å få de europeiske landene til å forplikte seg til arbeidet for en global plastavtale, og vi gleder oss stort over dagens beslutning, sier Eirik Lindebjerg, Global Plastics Policy Manager i WWF.

Stort folkelig engasjement

Ideen om en global avtale har stor støtte blant folk flest.

Nesten 2 millioner mennesker har signert WWFs opprop for en global plastavtale.

Norge i front

WWF har lenge jobbet for å øke støtten til en internasjonal avtale både i EU-kommisjonen og i mange av EUs medlemsland. Tyskland har presidentskapet i EU, og vi har derfor jobbet tett med våre kollegaer i WWF Tyskland for at EU landene samlet skal støtte opp under dette arbeidet.

Norske myndigheter har vært i front i arbeidet for å få på plass en ny global plastavtale. Med EU på banen har de fått en svært viktig alliert i denne kampen.

– Vi håper EUs forpliktelse også vil bidra til å mobilisere andre land, næringsliv og sivilsamfunnsaktører til å fremme dette arbeidet i sine nettverk, sier Eirik Lindebjerg.