Mer natur på Arendalsuka

Arendalsuka er en viktig arena for politikk og debatt, og WWF er naturligvis til stede for å løfte temaer om natur og klima. Se oversikt over våre arrangementer og hvilke vi deltar på.

Publisert 15. juni 2022

Gikk du glipp av et arrangement?

Onsdag 17. august

Den store utviklingsdebatten: Sofasamtale med klima- og miljøministeren & utviklingsministeren

Kl. 18:30 - 19:30, Bærekraftscenen

Arrangør: Forum for utvikling og miljø, Redd Barna, Norsk Folkehjelp, Regnskogfondet, Naturvernforbundet, Utviklingsfondet, Spire, SAIH, Norges Røde Kors, SLUG - nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, KFUK-KFUM Global, SOS-Barnebyer, Digni, FORUT, Sex & Politikk, Atlas-alliansen, FOKUS, Plan International Norge, Framtiden i våre hender, ZERO, WWF Verdens naturfond, Norges Kristne Råd, Changemaker, ADRA Norge, Norges Vel, Kirkens Nødhjelp, Strømmestiftelsen, Caritas Norge

Les mer: https://program.arendalsuka.no...

Torsdag 18. august

Grønn industri og naturmangfold - hvordan sikre begge deler?

Kl. 10:00 - 11:00, Langbryggen 9

Arrangør: Arendal Fossekompani, Bøylestad Industripark, WWF Verdens naturfond

Fra WWF: Karoline Andur, generalsekretær

Les mer: https://program.arendalsuka.no...

Miljøtilstanden i Oslofjorden, vann og vassdrag - hvor gikk det galt og hva gjør vi nå?

Kl. 12.00 - 13:30, Clarion Hotel Tyholmen

Arrangør: Osloregionen, Østlandssamarbeidet

Fra WWF: Fredrik Myhre, leder for havteamet

Les mer: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17505

Havbunnmineralenes strategiske og kritiske rolle for det grønne skiftet - seminar og debatt

Kl. 14:30 - 16:00, Blom restaurant

Arrangør: Norwegian Marine Minerals, GCE NODE, GCE Ocean Technology

Fra WWF: Fredrik Myhre, leder for havteamet

Les mer: https://program.arendalsuka.no...

Klimasatsingen i finansnæringen - er alt grønnvasking?

Kl. 15:00 - 16:00, Torvet 1A

Arrangør: Grieg Gruppen, Grieg Investor

Fra WWF: Karoline Andaur, generalsekretær

Les mer: https://program.arendalsuka.no...

Her kan du se WWFs arrangementer i opptak

Se opptak av WWFs arrangement Naturkrisen - og hvordan den løses.
Opptak av WWFs arrangement Produksjon og forbruk innenfor naturens tålegrenser på tirsdag.
Se opptak av WWFs arrangement Naturavgift for å sikre mer natur her.
Se opptaks av WWFs arrangement Klimapolitikk 2.0: naturlig karbonlagring her.
Se opptak av WWFs arrangement Natur i lykkeland her.

Kontaktperson