Mer natur på Arendalsuka

Arendalsuka er en viktig arena for politikk og debatt, og WWF er naturligvis til stede for å løfte temaer om natur og klima. Se oversikt over våre arrangementer og hvilke vi deltar på.

Publisert 15. juni 2022

Saken blir oppdatert fortløpende i august.

Vi trenger mer natur og det kan vi få, i livet, i politikken, i næringslivet - og som vår allierte i kampen mot klimaendringer.

Derfor handler alle WWFs arrangementer på Arendalsuka om #MerNatur - hvordan vi kan løse naturkrisen, produksjon og forbruk innenfor naturens tålegrenser, naturavgift for å sikre mer natur, naturlig karbonlagring, fornybar energi på naturens premisser og hensynet til naturkonsekvenser i norsk olje- og energipolitikk.

Under bildet finner du en oversikt over alle arrangementene WWF Verdens naturfond arrangerer og bidrar til.

Mandag 15. august

Åpning av Bærekraftshuset: Bærekraftsmålene under klimalupen

Kl. 12:00 - 13:00, Torvgata 7

Arrangør: Norges Røde Kors, Impact Hub

Fra WWF: Karoline Andaur, generalsekretær

Les mer: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/18085

Rask grønn omstilling – hva må gjøres nå?

Kl. 18.30-22.00 på GRID-huset, bakgården

Arrangør: Grid Arendal, ZERO, WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Hold Norge Rent

Fra WWF: Karoline Andaur, generalsekretær

Les mer: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17548

Tirsdag 16. august

Norsk industri i 2050 – klarer vi å levere det verden trenger (og samtidig ivareta natur og miljø)?

Kl. 08:00 - 09:30

Arrangør: Eyde-klyngen, Norsk Industri

Fra WWF: Karoline Andaur, generalsekretær

Les mer: https://program.arendalsuka.no...

Parisavtale for natur - hvordan skal pengestrømmene styres?

Kl. 09:00 - 09:30, RS Storebrand

Arrangør: Storebrand

Fra WWF: Karoline Andaur, generalsekretær

Les mer: https://program.arendalsuka.no...

Marin forsøpling i Norge og Arktis- vi ser i den blå glasskula etter framtidsretta løsninger

Kl. 09:00 - 11:00, GRIDs bakgård

Arrangør: GRID-Arendal, MARFO

Fra WWF: Eirik Lindebjerg, leder for plastteamet

Les mer: https://program.arendalsuka.no...

Natur vs kapital – hvordan kan dyr og planter vinne mot pengemakta?

Kl. 10:00 - 11:00, MS Brim

Arrangør: SpareBank 1

Fra WWF: Else Hendel, assisterende generalsekretær

Les mer: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17878

Fugl, fisk og midt i mellom: Sameksistens rundt havvind

Kl. 10:30 – 12:00, Vision of the Fjords

Arrangør: Norwegian Offshore Wind, DNV

Fra WWF: Karoline Andaur, generalsekretær

Les mer: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17441

Naturkrisen – og hvordan den løses 

Kl. 12:00 – 14:00, Grids bakgård

Arrangør: WWF Verdens naturfond

Meld deg på Facebook-arrangementet og få varsel

Les mer om arrangementet her

Et effektivt prosjekt for å redde Oslofjorden?

Kl. 13:00 - 14:30, MS Fjorgyn

Arrangør: Fiskeridirektoratet

Fra WWF: Fredrik Myhre, leder havteamet

Les mer: https://program.arendalsuka.no...

Det havbaserte matsystemet - grønt, skalerbart og lønnsomt; er det mulig?

Kl. 13:30 - 14:15, Kulturkammeret

Arrangør: Aker BioMarine

Fra WWF: Karoline Andaur, generalsekretær

Les mer: https://program.arendalsuka.no...

Produksjon og forbruk innenfor naturens tålegrenser

Kl. 14:30 – 17:15, Grids bakgård

Arrangør: WWF Verdens naturfond

Meld deg på Facebook-arrangementet og få varsel

Les mer om arrangementet her

Snart 7 år siden Parisavtalen - gjør finansnæringen nok for å bidra til grønn omstilling?

Kl. 14:00 - 15:00, Impact Hub Agder Arendal

Arrangør: DNB

Fra WWF: Else Hendel, assisterende generalsekretær

Les mer: https://program.arendalsuka.no...

Sirkulær plastemballasje, en illusjon eller morgendagens virkelighet?

Kl. 16:00 - 17:30, Bankgården

Arrangør: Emballasjeforeningen

Fra WWF: Karoline Andaur, generalsekretær

Les mer: https://program.arendalsuka.no...

Onsdag 17. august

Klimaalarmen går: Når klokka er fem på tolv, og ingen har det travelt

Kl. 09:00 - 10:00, Vision of the Fjords, 2. etg.

Arrangør: Havforskningsinstituttet

Fra WWF: Karoline Andaur, generalsekretær

Les mer: https://program.arendalsuka.no...

Naturavgift for å sikre mer natur

Kl. 09:30 – 11:30, Grids bakgård

Arrangør: WWF Verdens naturfond

Les mer: Meld deg på Facebook-arrangementet og få varsel

  Les mer om arrangementet her

Naturavtalen: Hvordan skape verdi uten å gå løs på naturen?

Kl. 11:30 - 12:30, Deloitte-teltet

Arrangør: Deloitte

Fra WWF: Karoline Andaur, generalsekretær

Les mer: https://program.arendalsuka.no...

Myter om plast - hva kan vi gjøre?

Kl. 12:00 - 13:00, Samfunnsteltet

Arrangør: GRID Arendal, NORSIRK

Fra WWF: Eirik Lindebjerg, leder for plastteamet

Les mer: https://program.arendalsuka.no...

Kan kraftmarkedet elektrifisere Norge?

Kl. 12:00 - 13:30, No9 CC Café

Arrangør: Fridtjof Nansens Institutt

Fra WWF: Fredrik Nordbø, seniorrådgiver for klima og grønn omstilling

Les mer: https://program.arendalsuka.no...

Cockpit-samtale med klimaoptimistene – er norsk næringsliv en sirkulær sinke eller pådriver?

Kl. 14:00 - 14:30, S/S Nefertiti

Arrangør: Skift – Næringslivets klimaledere

Fra WWF: Karoline Andaur, generalsekretær

Les mer: https://program.arendalsuka.no...

Klimapolitikk 2.0: Naturlig karbonlagring

Kl. 14:15 – 16:00, Grids bakgård

Arrangør: WWF Verdens naturfond

Les mer: Meld deg på Facebook-arrangementet og få varsel

Les mer om arrangementet her

Natur i lykkeland

Kl. 16:15 – 17:30, Grids bakgård

Arrangør: WWF Verdens naturfond

Meld deg på Facebook-arrangementet og få varsel

Les mer om arrangementet her

Den store utviklingsdebatten: Sofasamtale med klima- og miljøministeren & utviklingsministeren

Kl. 18:30 - 19:30, Bærekraftscenen

Arrangør: Forum for utvikling og miljø, Redd Barna, Norsk Folkehjelp, Regnskogfondet, Naturvernforbundet, Utviklingsfondet, Spire, SAIH, Norges Røde Kors, SLUG - nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, KFUK-KFUM Global, SOS-Barnebyer, Digni, FORUT, Sex & Politikk, Atlas-alliansen, FOKUS, Plan International Norge, Framtiden i våre hender, ZERO, WWF Verdens naturfond, Norges Kristne Råd, Changemaker, ADRA Norge, Norges Vel, Kirkens Nødhjelp, Strømmestiftelsen, Caritas Norge

Les mer: https://program.arendalsuka.no...

Torsdag 18. august

Grønn industri og naturmangfold - hvordan sikre begge deler?

Kl. 10:00 - 11:00, Langbryggen 9

Arrangør: Arendal Fossekompani, Bøylestad Industripark, WWF Verdens naturfond

Fra WWF: Karoline Andur, generalsekretær

Les mer: https://program.arendalsuka.no...

Miljøtilstanden i Oslofjorden, vann og vassdrag - hvor gikk det galt og hva gjør vi nå?

Kl. 12.00 - 13:30, Clarion Hotel Tyholmen

Arrangør: Osloregionen, Østlandssamarbeidet

Fra WWF: Fredrik Myhre, leder for havteamet

Les mer: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17505

Havbunnmineralenes strategiske og kritiske rolle for det grønne skiftet - seminar og debatt

Kl. 14:30 - 16:00, Blom restaurant

Arrangør: Norwegian Marine Minerals, GCE NODE, GCE Ocean Technology

Fra WWF: Fredrik Myhre, leder for havteamet

Les mer: https://program.arendalsuka.no...

Klimasatsingen i finansnæringen - er alt grønnvasking?

Kl. 15:00 - 16:00, Torvet 1A

Arrangør: Grieg Gruppen, Grieg Investor

Fra WWF: Karoline Andaur, generalsekretær

Les mer: https://program.arendalsuka.no...

Kontaktperson