Lytt til lokalbefolkningen i arbeidet for å bevare tigeren

I en ny rapport ber WWF myndighetene i landene som har gjenlevende ville tigere, om raskt å finne gode løsninger på hvordan mennesker og tigere kan dele leveområder.

Publisert 14. juni 2022

Gult skilt viser tiger som krysser veien
Om verden skal klare å bevare de ville tigerne i områder som er ekstremt tett befolket, må vi klare å finne gode løsninger for sameksistens.

Hva må gjøres for at folk og tigere skal kunne leve fredelig i samme område? Det er dette WWFs rapport Living with Tigers søker å finne svar på. Rapporten kommer som en følge av en skikkelig suksesshistorie innen bevaring av dyrearter: verdens ville tigere øker i antall.

Etter 100 år med nedgang i tigerbestanden, inviterte WWF verdens tigernasjoner i 2010 med på prosjektet Tiger X2, hvor målet var å doble antallet ville tigre innen 2022. Da var antallet tigere nede i 3.200 dyr.

Den store tigertellingen i 2016 viste da at bestanden var kommet opp i 3.890. Men fremgangen til tigeren har vært svært ujevn; mens tigeren er så godt som utryddet noen steder, er det andre av landene sør i Asia som har opplevd en nær dobling i antallet tigere.

Ville tigere i tett befolkede områder

Rundt om i verden er det nesten 47 millioner mennesker som deler leveområder med verdens største kattedyr. I tillegg lever 85 millioner mennesker innenfor en radius av 10 kilometer fra tigerens leveområder.

– Det er selvfølgelig svært gledelig når antallet ville tigere stiger. Samtidig bringer dette med seg problemer for menneskene som lever i området, sier Mike Belecky, leder for policyarbeidet i WWFs Tiger Alive Initiative.

– Derfor er det helt essensielt at lokalbefolkningen og urfolkene i området blir tatt med på råd og lyttet til når det skal utarbeides planer for bevaring av tigrene fremover, sier Belecky.

Liggende tiger ser rett i kameraet
Verdens bestand av ville tigere har økt fra et bunnivå på kun 3.200 i 2010.

– Vi har en viktig rolle å spille i arbeidet med å bevare tigeren

I den nye rapporten ber WWF myndighetene i landene som fortsatt har gjenlevende ville tigere, om å sørge for at menneskene som lever side om side med tigrene blir inkludert i bevaringsarbeidet fremover.

– Jeg er glad for anbefalingene i denne rapporten. Vi, folket av gresslettene, har levd med tigere i generasjoner. Så vi har en viktig rolle å spille i arbeidet med å bevare tigeren. Og det vil også komme oss selv til gode i det lange løp, sier Sapika Magar, som representerer lokalbefolkningen i Parsa District i Nepal.

En oppskrift for å leve med rovdyr?

Representanter for tigerlandene skal møtes i august 2022 i New Dehli, for å diskutere den neste 12-års planen for den globale Tiger Recovery Programme.

– De landene som har klart å øke sin bestand av ville tigere i det siste tiåret gjennom effektiv etablering av verneområder, må sikre at de får på plass strategier for å håndtere sameksistensen mellom tigere og mennesker utenfor verneområdene, sier Stuart Chapman, lederen av WWFs Tigers Alive Initiative.

–Om vi klarer å få til det å leve med ville tigere, så vil vi ha en «oppskrift» for å kunne leve med hvilket som helst annet stort rovdyr, sier Chapman.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.