Lanserte nasjonalt plastsmart-nettverk

Norge er verst i Skandinavia på plastresirkulering. For å komme problemet til livs, lanserer WWF Verdens naturfond et nasjonalt nettverk i samarbeid med flere kommuner og næringslivsaktører.

Publisert 28. januar 2021

Plastsøppel på en strand i Oslo.
En stor mengde plast havner ut i den norske naturen hvert år. Derfor har WWF Verdens naturfond, i samarbeid med flere kommuner og næringslivaktører, lansert et nasjonalt prosjekt for å gjøre landets byer og kommuner mer plastsmarte. Foto: Geir Barstein / WWF Verdens naturfond

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) og over 60 kommuner deltok på den digitale lanseringen av «plastsmart»-nettverket, etter initiativ fra WWF Verdens naturfond og i samarbeid med Oslo, Tromsø, Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs og Deloitte AS.

– Norske byer og kommuner spiller en viktig rolle i kampen mot plastavfall på avveie. Gjennom dette nettverket håper jeg at flere byer og kommuner kan lære mer og dele erfaringer om plastforsøpling, gjenvinning og innkjøp av plastsmarte løsninger, sier Astrup.

Norske byer og kommuner spiller en viktig rolle i kampen mot plastavfall på avveie

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H)
Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H)
Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) deltok på den digitale lanseringen, og understreket kommunenes viktige rolle i å løse plastkrisen. Foto: Fotograf Sturlason / Utenriksdepartementet

Avgjørende at mange blir med

Dersom Norge skal nå målet om gjenvinning av halvparten av all plastemballasje innen 2025, må vi samle inn langt mer enn vi gjør i dag. En av hovedutfordringene er at det er stor variasjon av metoder, kostnader og volum knyttet til arbeidet omkring i landet.

Det er derfor helt avgjørende at alle byer og kommuner blir med på laget og jobber sammen, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

– Jeg gleder meg virkelig til at dette initiativet kommer skikkelig i gang. Sammen med partnere og alle landets kommuner, skal vi samle de beste løsningene og kunnskapen vi trenger for å løse plastproblemet i Norge. Jeg håper alle blir med, sier Andaur.

Truer alt liv i havet

Plastforurensing er et av verdens raskest økende miljøproblem og truer både livet i havet og vår egen helse.

Norge henger imidlertid langt etter i kampen mot forsøplingen, og dårlig an på Europa-statistikken. Hvert år havner over 8400 tonn plast utenfor resirkulerings- og avfallssystemet her til lands.

Dette tilsvarer nærmere to kilo per person, noe som er seks ganger høyere enn for eksempel i Sverige og Danmark, og dobbelt så mye som i Italia.

For å redusere dette tallet må vi bli plastsmarte. Det vil si at vi bare bruker plast der det er helt nødvendig og skaper størst nytte, samt at den kan brukes om igjen i stedet for å kastes.

– Tromsø kommune er svært fornøyd med å være en del av dette nye initiativet. Vi ser frem til å bidra og bli inspirert av andre deltakere. I en travel hverdag er det viktig og nyttig å være en del av et slikt nettverk med samme mål, men kanskje ulike tanker om løsninger, sier klima- og miljørådgiver Bo Eide i Tromsø kommune.

Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.
Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond sier det er avgjørende at så mange som mulig deltar i prosjektet. Foto: Haakon Nordvik / WWF Verdens naturfond

Bidrar med viktig kunnskap

Gjennom initiativet forplikter byene og kommune seg blant annet til å redusere bruken av unødvendig engangsplast, utvikle handlingsplaner mot forsøplingen og sørge for så mye plast som mulig inngår i en bærekraftig sirkulærøkonomi.

Nettverket vil få tilgang på innsikt, kunnskap og erfaringer fra det globale initiativet Plastic Smart Cities som ble lansert i 2018, og som Oslo kommune allerede er en del av.

Å samle aktører fra ulike deler av avfallsbransjen og andre fagområder gir norske kommuner en unik mulighet til å få relevant kunnskap samlet på ett sted.

– Nettverket kan bidra på flere områder. Både til økt kunnskap om plastrømmene i Norge og til en bedre forståelse av avfallsbransjens rolle. Dette er viktig for å få til tiltak som bidrar til å løse plastkrisen, sier Daniel Lindvåg, næringspolitisk rådgiver i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.

Vilje over hele landet

At over 60 store og små kommuner stilte på lanseringen viser tydelig at det både er vilje og evne over hele landet til å bidra i kampen.

– Det eksisterer allerede mange gode planer og løsninger der ute. Nå gjenstår det å sørge for den gode nettverkseffekten der vi skaper viktige rollemodeller og deler de beste løsningene. Da kan vi sammen løse plastutfordringene, sier generalsekretær Karoline Andaur.