Lanserer rapport om ny global plastavtale: Hva kan vi lære av EUs engangsplastdirektiv?

EUs direktiv om engangsplast kan være en nyttig referanse når verdens land skal i gang med forhandlinger om en ny global avtale for å stanse plastforsøpling. Det viser en ny rapport fra WWF Verdens naturfond og Fridtjof Nansens Institutt (FNI).

Publisert 10. juni 2021

bilde av plastflasker på bakken
Flere av tiltakene i EUs direktiv innføres allerede i sommer. I Norge blir en rekke ulike typer engangsprodukter forbudt fra 3. juli.

Det er økende støtte blant FNs medlemsland for utviklingen av en ny global avtale for å bekjempe plastforsøpling. Så langt har imidlertid de internasjonale diskusjonene fokusert mest på spørsmålet om hvorfor vi trenger en ny avtale, og mindre på hvordan avtalen skal se ut. Dette er nå i ferd med å endre seg.

I det videre arbeidet med den globale plastavtalen må det tydeliggjøres hva som skal være avtalens overordnede mål, og det må utarbeides klare regler og tiltak som sørger for at man når de målene. Dette er grunnen til at WWF og FNI ønsket å vurdere relevansen av direktivet i et globalt perspektiv. Resultatet er rapporten Towards a new treaty on plastic pollution - Assessing the relevance of the EU directive on single-use plastics.

– Rapporten konkluderer med at EU-direktivet kan være et nyttig utgangspunkt for å ramme inn problemet, og for å identifisere konkrete regler for bekjempelse av plastforsøpling. Samtidig er det klart at en global avtale nødvendigvis må inneholde en god del elementer som EU-direktivet ikke har, slik som statspartsmøter, regler for å sikre etterlevelse av avtalen og en finansieringsmekanisme, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Konkret effekt i Norge

EUs engangsplastdirektiv er et av veldig få rettslige bindende internasjonale regelverk som spesifikt forsøker å begrense utslipp av plast til naturen, og da spesielt til havet. Og det inneholder en rekke konkrete tiltak som land i EU er forpliktet til å gjennomføre. Flere av disse skal innføres allerede nå i sommer.

– Engangsplastdirektivet fra EU er tydelig og konkret, og vi ser effekten av dette også her i Norge: Fra 3. juli vil veldig mange engangsprodukter være borte, og du vil se ny merking på flere andre produkter. Deretter vil utvidet produsentansvar og flere andre virkemidler innføres. Når den globale plastavtalen skal utformes, kan det være veldig interessant å bruke elementer av dette EU-direktivet som inspirasjon, sier Andaur.