Krever stans i prosessen for utvinning av havbunnsmineraler

Vi vet ikke nok om konsekvensene av mineralutvinning på havbunnen, ifølge ny WWF-rapport. Norge må stanse åpningsprosessen for denne typen gruvedrift i våre egne farvann inntil det er bevist at det kan gjøres på en måte som ikke skader den unike naturen på havbunnen.

Publisert 10. februar 2021

En hydrotermisk skorstein som ryker under vann.
Såkalte svarte skorsteiner finnes i områdene som er mest aktuelle for utvinning av havbunnsmineraler. Rundt disse skorsteinene er det oppdaget unikt dyreliv som ikke finnes noe annet sted på planeten.

Rapporten fra WWF-International viser at mineralutvinning på havbunnen kan være svært skadelig for dyrelivet og økosystemene i de mest aktuelle områdene. Denne formen for gruvedrift kan potensielt gjøre uopprettelig skade på den helt spesielle naturen i dyphavet, og er dessuten langt fra den beste måten å få tak i de metallene det grønne skiftet må ha.

Områdene som er aktuelle for gruvedrift har ofte natur som ikke finnes noe annet sted på hele planeten. Siden områdene er lite utforsket, vet vi ikke hvor viktige disse økosystemene er for det øvrige livet i havet. Det vil ta mange år før forskerne får nok kunnskap om dette livet til at man kan få et reelt bilde av hva de mulige konsekvensene av mineralutvinning på havbunnen er.

Norge trosser ekspertråd

Mineralutvinning på havbunnen frarådes også av ekspertene i Erna Solbergs internasjonale havpanel, som la frem sin hovedrapport i desember i fjor. Der slo de fast at utvinning av havbunnsmineraler er vanskelig å forene med en bærekraftig havøkonomi i dag, og også kan være i konflikt med FNs bærekraftsmål.

Bare seks uker etter denne rapporten, la Olje- og energidepartementet ut sitt forslag om et konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet i norske farvann. Regjeringen starter altså en åpningsprosess for mineralutvinning på norsk kontinentalsokkel, uten at konklusjonene fra havpanelet er nevnt med et ord.

– Det er et dypt gap mellom Erna Solbergs rolle i havspørsmål internasjonalt, og det Norge gjør i denne saken. Vi har overhodet ikke nok kunnskap til å vite om en utvinning av metaller og mineraler på havbunnen lar seg gjøre uten å gjøre uopprettelig skade på naturen i dyphavet. Vi har heller ikke nok kunnskap om dyphavet i seg selv og hvilken rolle det spiller for resten av planeten vår. Vi vet mer om overflaten på Mars enn vi gjør om livet som finnes nede i dypet, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Krever stans i åpningsprosessen

WWF krever at Norge stopper den pågående åpningsprosessen for mineralutvinning på havbunnen i hjemlige farvann. I tillegg bør Norge jobbe aktivt internasjonalt for å få på plass et moratorium på utvinning av havbunnsmineraler til det eventuelt er bevist at det å hente opp mineraler fra havbunnen kan gjøres på en måte som ikke skader den unike naturen i dyphavet.

– Det vi trenger er grunnleggende endringer for et mer sirkulært samfunn, ikke et kappløp om å hente opp ressurser fra de mest uberørte og sårbare områdene i naturen. Løsningen er sirkulær økonomi med lavere forbruk, mer gjenbruk og resirkulering, som reduserer behovet for å hente ut begrensede ressurser fra jorden, sier Andaur.

Kontaktperson