Koronakrisen kan føre til mer plast i naturen

WWF Verdens naturfond er bekymret for at utbruddet av COVID-19 kan føre til at mer plast havner i naturen.

Publisert 18. mai 2020

Det er tre grunner til denne bekymringen:

  • Stans i avfallshåndtering
  • Lav oljepris som gjør det billigere å produsere ny plast
  • Økt forbruk av engangsplast.

– Dette understreker hvor viktig det er å få på plass en global avtale mot plastforsøpling, som ansvarliggjør plastprodusentene og øker innsatsen for å utvikle ansvarlige og effektive avfallshåndteringssystemer, fastslår Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Økt press på avfallshåndteringstjenester

Avfallshåndtering er en viktig offentlig tjeneste som rammes av at arbeidere ikke kan gå på jobb pga. smitterisiko eller manglende beskyttelsesutstyr. Sterk økning i smittefarlig avfall og annet avfall fra helsesektoren øker presset på avfallssystemene rundt om i verden. Dette er særlig en utfordring i utviklingsland.

– WWF er spesielt bekymret for kollaps i avfallssektoren i utviklingsland, der utslippene allerede er høye og sektoren allerede er sterkt underfinansiert, sier Karoline Andaur.

Lav oljepris

Lav oljepris gjør det billigere å produsere helt ny plast. Dette kan igjen gjøre at mindre plast blir gjenvunnet og gi økt forbruk av unødvendig plast:

– Markedet for plastgjenvinning står overfor press og svakere etterspørsel på grunn av oljeprisfall, noe som gjør at det er billigere å produsere ny plast enn å bruke resirkulert plast, forklarer Andaur.

Økt forbruk av engangsplast, også utenfor helsesektoren

Det er en naturlig økt bruk av engangsplast i helsesektoren nå, blant annet smittevernutstyr, som er viktig og helt riktig for å hindre smitte. Det er selvsagt avgjørende at denne plasten må håndteres på en ansvarlig måte etter bruk.

– Vi ser likevel med enda større bekymring på at plastprodusenter i enkelte land bruker krisen til å spre feilinformasjon om flerbruksprodukter for å bekjempe forbud mot engangsprodukter, som plastbestikk, sugerør og q-tips, avdarer Andaur.

– Vi bør se på hvordan vi kan utvikle flergangsprodukter innenfor helsesektoren – f.eks. smitteverndrakter. Men det er avgjørende at det er smitterisikoen som bestemmer om en skal bruke engangsplast eller flergangsprodukter.

Tre løsninger på plastproblemet

Koronakrisen har gjort det enda viktigere å få på plass de nødvendige tiltakene for å stanse utslipp av plast: Det haster med å få på plass en bindende internasjonal avtale mot utslipp av plast globalt, økt finansiering av avfallshåndteringssystemer i utviklingsland og et effektivt produsentansvar for alle sektorer her hjemme.

– Utviklingsland med stor grad av plastforsøpling i dag er spesielt sårbare. Derfor er det viktigere enn noen gang at ressurssterke land som Norge fortsetter arbeidet for internasjonalt samarbeid om plasthåndtering, sier Karoline Andaur.

Produsentene må ta ansvar

– Til tross for at det er utfordrende omstendigheter, mener WWF at selskaper må ta større ansvar for plasten de produserer og bruker. Her må myndighetene inn og sette strengere rammer.

– Markedet for resirkulert materiale ville vært mindre sårbart for svingninger dersom plast hadde vært priset riktig i utgangspunktet. Til dette trenger vi ordninger for produsentansvar som gir insentiver for å ta i bruk resirkulert materiale, og en miljøavgift på såkalt “jomfruelig”, altså ny plast, avslutter Andaur.