Koronakrisen kan føre til mer plast i naturen

WWF Verdens naturfond er bekymret for at utbruddet av COVID-19 kan føre til at mer plast havner i naturen.

Publisert 18. mai 2020

Det er tre grunner til denne bekymringen:

 • Stans i avfallshåndtering
 • Lav oljepris som gjør det billigere å produsere ny plast
 • Økt forbruk av engangsplast.

– Dette understreker hvor viktig det er å få på plass en global avtale mot plastforsøpling, som ansvarliggjør plastprodusentene og øker innsatsen for å utvikle ansvarlige og effektive avfallshåndteringssystemer, fastslår Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Økt press på avfallshåndteringstjenester

Avfallshåndtering er en viktig offentlig tjeneste som rammes av at arbeidere ikke kan gå på jobb pga. smitterisiko eller manglende beskyttelsesutstyr. Sterk økning i smittefarlig avfall og annet avfall fra helsesektoren øker presset på avfallssystemene rundt om i verden. Dette er særlig en utfordring i utviklingsland.

– WWF er spesielt bekymret for kollaps i avfallssektoren i utviklingsland, der utslippene allerede er høye og sektoren allerede er sterkt underfinansiert, sier Karoline Andaur.

Lav oljepris

Lav oljepris gjør det billigere å produsere helt ny plast. Dette kan igjen gjøre at mindre plast blir gjenvunnet og gi økt forbruk av unødvendig plast:

– Markedet for plastgjenvinning står overfor press og svakere etterspørsel på grunn av oljeprisfall, noe som gjør at det er billigere å produsere ny plast enn å bruke resirkulert plast, forklarer Andaur.

Økt forbruk av engangsplast, også utenfor helsesektoren

Det er en naturlig økt bruk av engangsplast i helsesektoren nå, blant annet smittevernutstyr, som er viktig og helt riktig for å hindre smitte. Det er selvsagt avgjørende at denne plasten må håndteres på en ansvarlig måte etter bruk.

– Vi ser likevel med enda større bekymring på at plastprodusenter i enkelte land bruker krisen til å spre feilinformasjon om flerbruksprodukter for å bekjempe forbud mot engangsprodukter, som plastbestikk, sugerør og q-tips, avdarer Andaur.

– Vi bør se på hvordan vi kan utvikle flergangsprodukter innenfor helsesektoren – f.eks. smitteverndrakter. Men det er avgjørende at det er smitterisikoen som bestemmer om en skal bruke engangsplast eller flergangsprodukter.

Tre løsninger på plastproblemet

Koronakrisen har gjort det enda viktigere å få på plass de nødvendige tiltakene for å stanse utslipp av plast: Det haster med å få på plass en bindende internasjonal avtale mot utslipp av plast globalt, økt finansiering av avfallshåndteringssystemer i utviklingsland og et effektivt produsentansvar for alle sektorer her hjemme.

– Utviklingsland med stor grad av plastforsøpling i dag er spesielt sårbare. Derfor er det viktigere enn noen gang at ressurssterke land som Norge fortsetter arbeidet for internasjonalt samarbeid om plasthåndtering, sier Karoline Andaur.

Produsentene må ta ansvar

– Til tross for at det er utfordrende omstendigheter, mener WWF at selskaper må ta større ansvar for plasten de produserer og bruker. Her må myndighetene inn og sette strengere rammer.

– Markedet for resirkulert materiale ville vært mindre sårbart for svingninger dersom plast hadde vært priset riktig i utgangspunktet. Til dette trenger vi ordninger for produsentansvar som gir insentiver for å ta i bruk resirkulert materiale, og en miljøavgift på såkalt “jomfruelig”, altså ny plast, avslutter Andaur.

Dette kan du gjøre for å begrense plastforsøplingen

 • Ikke kast plast og annet avfall i naturen. Tenk over hva som kan inneholde plast, dessverre er det plast i alt fra kontaktlinser og Q-tips til sneiper og snusforpakninger.
 • Ikke kast plast i do, da havner det til slutt i havet.
 • Pant alltid drikkeflasker og bokser.
 • Sorter avfallet ditt, og resirkuler plast som kan brukes igjen.
 • Plukk en plastbit fra gaten hver dag og kast den i søpla.
 • Rydd en strand og registrer funnene dine i Ryddeportalen til Hold Norge Rent. Spør dine lokale politikere om å jobbe for tiltak som begrenser unødvendig plastbruk og plastforsøpling i ditt nærmiljø.
 • Stem på et parti som jobber aktivt for helhetlig håndtering av plastavfall, og krev at plastprodusenter og -importører får et større ansvar for plasten de setter på det norske markedet.
 • Vær en plastsmart forbruker: Trenger du det du har tenkt å kjøpe? Hvis ja, velg produkter og aktører du mener er på riktig vei når det gjelder plastbruk, og utfordre dem og andre til å bli bedre.
 • Bli med på årets TV-aksjon for å bekjempe plast i havet! Les mer på blimed.no