Kina styrker vernet av pangolinen

Landet øker beskyttelsen til øverste nivå og fjerner skjellene fra en liste over ingredienser innen tradisjonell kinesisk medisin.

Publisert 8. juni 2020

Et kinesisk pangolin på grønt gress.
Den kinesiske pangolinen, også kalt kinaskjelldyr, er én av åtte pangolinarter.

Det var fredag 5. juni 2020 at kinesiske myndigheter annonserte at de hever beskyttelsen av den stegegne kinesiske pangolinen fra andre til første klasse, hvilket er samme nivå som pandabjørnen.

Det betyr at samtlige åtte pangolinarter nå dekkes av det høyeste vernenivået i landet. I kjølvannet av dette har nå de karakteristiske skjellene, som driver mye av etterspørselen innen den ulovlige handelen, blitt fjernet fra en offisiell liste over godkjente ingredienser innen tradisjonell kinesisk medisin, ifølge avisa The Guardian.

Avgjørelsene kommer idet den pågående covid-19-pandemien har satt søkelyset på farene ved å spise og håndtere ville dyr på ulovlige og uregulerte markeder.

WWF har i årevis arbeidet for å styrke vernet av pangolinene og ønsker avgjørelsene varmt velkommen. Det er ventet at det vil sikre strengere håndheving av lovverket og økt straff for krypskyting og omsetning, i tillegg til mer bevissthet rundt farene ved handelen.

Pangoliner

Det finnes åtte ulike pangolinarter, fire i Afrika og fire i Asia. Alle artene er truet og varierer fra sårbar til kritisk truet på den globale rødlista.

Les mer om pangolin

Pangolin

Manidae

Kritisk truet

Arter som har ekstremt høy risiko for å dø ut

Utgjør en smittefare

Flere studier har den siste tiden antydet at pangoliner kan ha vært mellomvert for koronaviruset som smittet over til mennesker i Kina mot slutten av 2019. Den påfølgende pandemien har tatt livet av flere hundre tusen mennesker verden over.

Det er imidlertid ikke endelig bevist at disse dyrene var del av smittekjeden.

– Pangoliner er blant de mest solgte pattedyrene på ulovlige markeder. Det estimeres at 195.000 dyr ble omsatt bare i 2019. Å slå ned på den ulovlige handelen beskytter ikke bare dyrearter, men det bidrar til å trygge folks liv og helse, sier Margaret Kinnaird, leder for WWF Global Wildlife Practice.

– Mens etterspørselen etter pangoliner fortsetter som før, er avgjørelsen til kinesiske myndigheter en viktig milepæl i kampen mot ulovlig handel av ville dyr. Det er også et behov for et verdensomspennende krafttak for å sikre at risikabel omsetning av arter blir regulert på skikkelig vis, forsetter hun.

Trues av utryddelse

Det er estimert at hele 80 prosent av bestanden til de fire asiatiske pangolinartene har forsvunnet de siste ti årene, og den kinesiske, malayiske og fillipinske pangolinen er oppført som kritisk truet på IUCNs rødliste.

Dyrene, som spiller en kritisk rolle i økosystemet ved å spise store mengder insekter, er ettertraktet for kjøttet og de unike skjellene på kroppen.

– Ingen kultur eller tradisjon er verdt utryddelsen av en hel art. Truede arter, enten de blir brukt som mat eller medisiner, skal ikke lenger bli brukt. Verdien av å ha pangoliner i økosystemet er mye høyere enn verdien av kjøttet eller skjellene. Vi har fortsatt en lang vei å gå i beskyttelsen av dem, men vi kan starte med å stanse inntaket av produkter fra dem, Zhou Fei i WWF Kina.

Slik kan du hjelpe

Verdens natur forsvinner i et heseblesende tempo. På bare 50 år har vår omgang med naturen ført til en halvering av verdens bestander av pattedyr, fugler, fisk, reptiler og amfibier.

Skal vi redde det vi har igjen, må vi handle nå! Og vi trenger din hjelp.

Alt henger sammen med alt i naturen, og det er derfor WWF jobber på flere fronter samtidig: Mot krypskyting, for å sikre viktige leveområder for både dyr og mennesker, og for å bremse klimaendringene. Din støtte gjør at vi kan lykkes i kampen!

Som WWF-fadder bidrar du til å:

  • Å stanse dagens naturødeleggelser og bremse klima­endringene.
  • Å bekjempe naturkriminalitet og ulovlig handel med truede arter.
  • Å redde bestander av ville dyr i samarbeid med lokalsamfunn i Afrika.
  • Å bevare leve­områder både i havet og på land, som å stoppe plastforsøplingen av havet og verne skoger fra ødeleggende hogst.
  • Å arbeide for en ny global naturavtale i 2020, som skal bidra til å stoppe tapet av verdens natur.

Bli fadder i WWF og sørg for at ingen flere dyr skal dø ut!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.