Internasjonal kampanje for iskanten

WWF Arctic Programme lanserer i dag en internasjonal twitterkampanje for å redde iskantsonen i Barentshavet fra mer oljeboring.

Publisert 6. mai 2020

Dette er norsk oversettelse av pressemeldingen fra WWF Arctic Programme:

WWF lanserer twitterkampanjen #SaveTheIceEdge

Ny oljeboring kan true arktiske arter.

Fremtidige levevilkår for flere isbjørn og grønlandshval blir bestemt av norske politikere innen utgangen av måneden. Stortinget vil enten følge forskernes råd om å beskytte det globalt viktige området kalt iskantsonen, eller tillate ytterligere olje- og gassvirksomhet i regionen. WWF Arctic Programme oppfordrer nå twitterbrukere til å bli med 13. mai og be Norge velge natur fremfor olje.

Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond kommenterer:

Stemmene til mennesker fra hele verden kan sende en kraftig beskjed til Stortinget om å beskytte livet i iskantsonen mot utvidet oljeboring. Norge er et lite land, men vår andel av karbonutslipp er enorm på grunn av olje- og gassindustrien. Vi håper at folk fra alle verdens hjørner nå vil ta standpunkt mot arktisk oljeboring, slik at politikerne forstår at vårt internasjonale omdømme står på spill.

Området der den arktiske havisen møter åpent hav er kjent som iskantsonen (link temaside). Det strekker seg som et tusenvis av kilometer langt belte over Arktis, , der isen utvider og trekker seg tilbake gjennom året. Området har i millioner av år vært hjem for et unikt naturmangfold som inkluderer fytoplankton, dyreplankton, fisk, isbjørn, fugl, sel og hval. Nå er iskantsonen alvorlig truet av klimaendringer, og økt olje- og gassutvinning vil legge ytterligere press på dette sårbare området.

Uforenelig med Parisavtalen

Dr. Peter Winsor, direktør i WWF Arctic Programme uttaler:

– Det arktiske havet er hjemsted for unikt biologisk mangfold som er ekstremt viktig for både økosystemer og mennesker, både i og utenfor Arktis. Risikoen forbundet med nye arktiske olje- og gassprosjekter er uakseptabelt høy og uforenlig med Parisavtalens forpliktelser. Myndigheter må vri dagens subsidier til olje- og gass over til utvikling av fornybar energi.

Oljekonsesjoner i Norge har siden 2013 vært stadig mer omstridt på grunn av områdets unike og sensitive økologi. Norske politikere diskuterer nå en ny forvaltningsplan for Barentshavet som vil enten utvide eller innskrenke iskantsonen. De nyeste rådene fra forskere til myndighetene er entydige - iskantsonen må utvides for å beskytte det rike naturmangfoldet som globalt viktige fiskebestander er avhengige av. Men forrige måned anbefalte den norske regjeringen en ny forvaltningsplan som bare vil dekke 14 prosent av det forskerne anbefaler - langt unna det som er nødvendig for å beskytte denne viktige biologiske motoren i Arktis.

Om WWF Arctic Programme

WWF Arctic Programme koordinerer WWFs arbeid i Arktis gjennom kontorer i syv arktiske land. Programmet har eksperter innen bærekraft, administrasjon, klimaendringer, skipsfart, olje og gass samt dyreliv relatert til livet rundt polene.

Fagrådgiver for iskantsonen i WWF Verdens naturfond