Hvilke naturopplevelser er du redd for å miste?

Nå kan du nominere naturopplevelsene du synes det er aller viktigst å ta vare på.

Publisert 16. mars 2023

Gylne kantareller, muntert fuglekvitter og lune teltplasser. Skogen vår huser mange fantastiske naturopplevelser.

WWF, DNT og Norsk Friluftsliv inviterer hele Norges befolkning til å sende inn sine opplevelser for å vise fram hvor dyrebar naturen er for oss og hvor viktig det er å ta vare på den.

– Presset på naturen er høyere enn aldri før, og vi står nå midt i en akutt naturkrise. Villmark som for hundre år siden dekket rundt halvparten av det langstrakte landet vårt, utgjør i dag mindre enn 12 prosent, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Vi ønsker oss alle typer opplevelser, stort og smått fra hele landet, for å vise bredden av naturopplevelser som er verdt å bevare. Det kan være tjernet du bader i om sommeren, lyden av fuglekvitter i nærskogen eller snørike vintre med perfekt skiføre.

Alle nominasjonene som kommer inn skal settes sammen til en «Rødliste for truede naturopplevelser», inspirert av den velkjente rødlista for truede arter, for å vise hva befolkningen mener er mest truet.

Organisasjonene skal bruke listen til å jobbe fram tiltak og løsninger for å ivareta naturen og opplevelsene. Rødlista skal deretter presenteres for politikere og myndigheter.

Generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur, som sitter i fjæra.
Karoline Andaur, generalsekretær i WWF, håper mange vil nominere naturopplevelser for å vise fram mangfoldet av norsk natur og hvor viktig den er for oss.

Alle kan nominere sin naturopplevelse

Står den frodige nærskogen med saftige blåbær og gylne kantareller om høsten i fare for å bli et boligfelt? Er fuglesangen du hører fra kjøkkenvinduet i ferd med å stilne?

Fortell oss hva du er redd for å miste, så skal vi jobbe fram løsninger og legge press på politikerne for å kreve at de tar bedre vare på akkurat den naturen.

– Viktige natur- og friluftslivsområder bygges ned bit for bit uten at noen har den fulle oversikten over naturtapet. Vi som ferdes i naturen og vet hva den betyr for rekreasjon, trivsel og helse, kjenner også på hva vi er redde for å miste, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT.

Det er enkelt å nominere på verdtåbevare.no, og både privatpersoner og organisasjoner kan sende inn bidrag. Fristen er 30. april.

Uavhengig jury vurderer bidragene

Forslagene som kommer inn vil bli sortert og vurdert av en uavhengig jury, med personer som har solid tyngde og bredde innen natur og friluftsliv.

Juryen består av biolog og professor Dag O. Hessen, stortingsrepresentant Mani Hussaini, marinbiolog Pia Ve Dahlen, generalsekretær i Norges Speiderforbund Stine Schultz Heireng og eventyrer og friluftsmann Jens Kvernmo.

Juryens arbeid skal resultere i en liste over ti naturopplevelser som betyr mye for mange – og som nå står i fare for å forsvinne. «Rødlista for naturopplevelser» vil bli presentert i juni.

–På høy tid med ny liste

Forrige gang WWF og Norsk Friluftsliv satte sammen en slik liste var i 2019. Da var intakt natur, stillheten og de frie elvene opplevelser som toppet lista. Denne gangen er også Den Norske Turistforening med på laget.

Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, håper på enda flere nominasjoner denne gangen.

– Det er på høy tid å lage en ny liste, så her er det bare å sende inn nominasjoner! Kanskje er du opptatt av å bevare den lille skogen rett bak huset, multemyra du går i hver sensommer eller det å ta med barna på krabbefisking i fjæra, sier Lier.

Lurer du på noe?