Hjelper norske myndigheter med å kutte engangsplast

WWF Verdens naturfond og Hold Norge Rent er blant avsenderne av en fersk rapport som skal veilede norske myndigheter i arbeidet med å redusere unødvendig engangsplast.

Publisert 1. april 2020

Utgangspunktet er et EU-direktiv som forbyr bruk av enkelte engangsplastartikler, som Norge også er forpliktet til å implementere gjennom EØS-avtalen.

– Arbeidet er et skritt i riktig retning. Vi i WWF mener nå at de norske målene må bli ambisiøse nok når det gjelder å kutte den engangsplasten som ikke trengs, putte mer ansvar på næringslivet for å hindre forsøpling, samt å kraftig øke bruken av resirkulert plast og ombruksløsninger i årene fremover, fastslår Fredrik Myhre, seniorrådgiver for hav og fiskeri i WWF Verdens naturfond.

WWF og Hold Norge Rent (HNR) har sittet i arbeidsgruppen nedsatt av Klima- og miljødepartementet, som det siste året har jobbet med konkrete anbefalinger til norske myndigheter. Arbeidsgruppen består for øvrig av representanter fra blant annet NHO, LO, Virke og NorgesGruppen.

Miljøavtale om plastprodukter

Et samlet næringsliv kan redusere miljøbelastningene fra engangsplast

Les rapporten her (PDF).

- Dette er et godt først skritt på veien til implementeringen av engangsplastdirektivet i Norge, og Hold Norge Rent forventer en ambisiøs tilnærming til det videre arbeidet, sier Lise Gulbransen daglig leder av HNR.

Både WWF og HNR er opptatt av at norsk næringsliv skal få gode vilkår og ambisiøse mål for å redusere forbruket av engangsplast, drive holdningsskapende arbeid og øke andelen resirkulert plast og ombruksløsninger i arbeidet for å løse plastproblemet verden står ovenfor. Samtidig forventer de at myndighetene også vil sette konkrete mål for reduksjon av forsøpling, samt å plassere ansvaret for forsøplingen.

– EU-direktivet har også som tydelig føring å redusere den totale avfallsmengden og å stimulere samfunnet til ombruksløsninger. Dette støtter vi fullt og helt, og Norge må legge dette til grunn for det arbeidet videre også. Derfor stiller vi oss bak arbeidsgruppens sluttrapport med disse forventningene, forklarer Fredrik Myhre, og legger til:

– Det er viktig at det endelige utfallet ikke gir mulighet for «gratispassasjerer» i norsk næringsliv, men omfavner alle deler av næringslivet slik at ingen engangsplastprodukter kommer på avveie og slipper ut i naturen og i havet.

– Næringslivet selv blir en nøkkel til å stanse plastforsøplingen som finnes i Norge. Det blir derfor sentralt at næringslivet selv også i større grad bidrar til kunnskap om forsøpling her hjemme, samt får større ansvar for å dele kostnader for opprydding, sier Lise Gulbransen.

WWF og HNR understreker at ethvert land også står fritt til å sette mer ambisiøse mål enn EU-direktivet krever, noe som presiseres både i selve direktivet og i arbeidsgruppens rapport.

– Norge har virkelig en mulighet her til å komme opp med målsetninger og systemer som sårt trengs for å stanse forsøplingen av naturen. Våre løsninger dersom gjort gode nok kan bli en viktig eksportartikkel for landet. Verdens skriker etter løsninger på plastproblemet, avslutter Fredrik Myhre.

Kontaktpersoner

Lise Gulbransen
Daglig leder

Hold Norge Rent

+ 47 992 27 089