Havbunnsmineraler kan bli et mareritt for havet

Seks av landets største miljøorganisasjoner krever at regjeringen ikke åpner for mineralutvinning på havbunnen.

Publisert 12. april 2021

Mineraler og metaller til det grønne skiftet bør hentes fra forbruksreduksjon og bedre gjenbruk på land, ikke fra havdypet hvor brutal gruvedrift kan gjøre uopprettelig skade på naturen.

– Vi kan ikke forverre naturkrisen verden står midt oppi, i håp om å bedre klimakrisen! Det er uansvarlig å legge opp til mineralutvinning på havbunnen, uten å ha nødvendig kunnskap om konsekvensene for dyrelivet, leveområdene som finnes der og alle næringene som er avhengig av et levende hav, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

I strid med bærekraftig havøkonomi

– Som høy beskytter for FNs tiår for havforskning kan ikke Erna Solberg og hennes regjering trosse advarslene og risikere skader på den unike naturen i våre hjemlige farvann, sier Karoline Andaur.

Havforskerne i Solbergs internasjonale havpanel slår fast at utvinning av havbunnsmineraler kan være i strid med en bærekraftig havøkonomi og at det også kan være i direkte konflikt med FNs bærekraftsmål. I sin rapport påpeker de at vi har altfor liten kunnskap om de mulige konsekvensene av en mineralutvinning i havdypet.

Fremtiden i våre hender, Sabima, Greenpeace, Natur og ungdom, Naturvernforbundet og WWF Verdens naturfond krever at regjeringen stanser åpningsprosessen for mineralutvinning på norsk kontinentalsokkel og at regjeringen jobber aktivt internasjonalt for å hindre at det settes i gang med mineralutvinning på havbunnen.

Forverrer naturkrisen

Livet i havet er allerede under enormt press fra klimaendringer, overfiske og forurensing. Siden 1970 har 36 prosent av mengden liv i havet forsvunnet.

Mineralutvinning er brutal gruvedrift hvor store mengder stein knuses, og det er risiko for utslipp av kjemikalier, tungmetaller, miljøgifter og partikler som forurenser havmiljøet.

Utvinningen risikerer også å frigjøre store mengder CO2 som er naturlig lagret på havbunnen.

Løsningen er sirkulær økonomi

Hovedargumentet fra dem som vil starte utvinning av havbunnsmineraler er at verden trenger dyphavsmetaller for å produsere grønn energi. Løsningen er i stedet å få på plass en sirkulær økonomi der ombruksløsninger, resirkulering og teknologiske nyvinninger, som minsker behovet for bruken av nye materialer, inkludert nye metaller, blir styrende.

Dersom vi bruker materialene mer effektivt, og resirkulerer mer av råmaterialene, kan etterspørselen etter de fleste mineraler reduseres med 60-90 prosent.

Å åpne for mineralutvinning på havbunnen vil undergrave regjeringens ambisjon i den kommende strategien om sirkulær økonomi der ønsket er at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre.