Tingretten stopper ulvejakten

Oslo tingrett gir WWF Verdens naturfond, NOAH - for dyrs rettigheter og Foreningen Våre Rovdyr medhold, og ulvejakten inne i ulvesonen stoppes.

Publisert 30. januar 2022

Et bilde av to ulver i vinterlanskap.
Dommen ble offentliggjort av Oslo tingrett søndag 30. januar. Illustrasjonsfoto.

Det var med stor lettelse og glede WWF Verdens naturfond mottok kjennelsen om at ulvefellingen i de fire revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås stanses.

– Vi er veldig lettet. Dette er en seier for ikke bare ulvene, men også for naturmangfoldet og naturens rettssikkerhet. Det er det eneste riktige at ulvejakta nå stoppes til vi får en rettslig avklaring av hvorvidt staten har lov til å legge terskelen for jakt på ulv så lavt som de har gjort de siste årene, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Viktig signal til staten

Rett før jul vedtok Klima- og miljødepartementet at alle ulvene i de fire revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås kunne felles, til sammen 25 ulver.

I juli i fjor fikk NOAH medhold av Oslo tingrett om at et tilsvarende jaktvedtak på én flokk, Letjenna, var ulovlig.

Det var langt på vei de samme argumentene som lå til grunn for det vedtaket som ble lagt til grunn for å skyte ut fire flokker nå i vinter.

WWF, NOAH og Foreningen Våre Rovdyr mente at vedtaket var ugyldig, og tok saken til retten. Organisasjonene begjærte en såkalt midlertidig forføyning med mål om å stanse ulvejakta fram til lagmannsretten har behandlet anken i den såkalte Letjenna-saken, som skal opp i retten igjen i juni.

– Det er gledelig at retten har sett hva som står på spill; naturmangfoldets rettssikkerhet. Staten bør ta dette som et viktig signal om at de bør skjerpe aktsomheten i sin forvaltning av truede dyr. NOAH vil fortsette den rettslige kampen for ulvene i Letjenna-saken, men oppfordrer staten til å innse at ulvens vern bør styrkes, uttaler Siri Martinsen, leder i NOAH - for dyrs rettigheter.

Svært glade

– Vi er svært glade for utfallet. Nå er det mange som kan puste lettet ut og glede seg over det norske rettssystemet. Naturmangfoldkrisen er ikke bare noe som forekommer andre steder i verden. Vi er nødt til å ta bedre vare på de truede artene her til lands også, sier daglig leder i Foreningen Våre Rovdyr, Alette Sandvik.

Samtidig som de tre norske organisasjonene vant frem i Oslo tingrett, har finske domstoler stoppet jakt på 20 ulver i fire ulike revirer i Finland.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Kontaktperson for pressehenvendelser