Equinor må ut av sårbare områder

Et nytt kart produsert av WWF viser at Equinor har omfattende aktiviteter i sårbare områder verden over. Torsdag 14. mai stiller WWF og Greenpeace aksjonærforslag om at selskapet skal trekke seg ut av disse områdene.

Publisert 14. mai 2020

Verdenskart med en rekke gule områder, som er definert som sårbare og verdifulle. Røde prikker illustrerer Equinor-aktivitet og overlapper med de gule feltene en rekke steder verden over.
Kartet viser aktive kontrakter hvor Equinor er oppført som operatør eller partner eller der selskapet har aktive og planlagte olje- og gassbrønner i april 2020 (der vi har data). De gule feltene angir sårbare områder. Vi har brukt følgende klassifiseringer som alle brukes for områder med høy økologisk verdi og sårbarhet: Marine verneområder (MPA), særlig verdifulle og sårbare områder (SVO), økologiske og biologiske viktige områder (EBSA) og sårbare marine økosystemer (VME).

Kartet viser at selskapet har tatt oppsiktsvekkende lite hensyn til naturverdier i sine prosjekter. Verden er i en naturkrise, og oljeaktivitet i disse områdene kan gjøre uopprettelig skade.

På Equinors generalforsamling torsdag 14. mai, skal WWF og Greenpeace stille et aksjonærforslag om at Equinor må avstå fra leting og boring i nye områder, umodne områder eller i områder med høy økologisk verdi og sårbarhet.

– De siste dagers avsløringer om Equinors cowboyaktivitet i USA og tap på 200 mrd kroner viser at eierne må ta grep for å få Equinor på rett kjøl. Som kartet viser, er Equinor også uansvarlige når det gjelder å ta hensyn til naturen. Norsk omdømme står på spill, samtidig som Equinors aktiviteter både forringer viktig natur og gjør det vanskeligere for oss å nå klimamålene, sier Ragnhild Waagaard, senior klima- og energirådgiver i WWF.

Driver oljevirksomhet i iskantsonen

Blant områdene Equinor har aktivitet i, finner vi den høyaktuelle iskantsonen. Det er nok et eksempel på et område hvor forskerne er svært tydelige på naturens verdi og sårbarhet, men ikke blir lyttet til. Hvis Equinor vil gjenopprette et image som et ansvarlig selskap, må de derfor ta et selvstendig ansvar for å skjerme de mest uerstattelige naturområdene vi har. Likevel vil ikke styret i Equinor støtte forslaget fra WWF og Greenpeace.

– Det er uforståelig og tragisk at Equinor ikke vil støtte forslaget. Equinor er dyktige på å kommunisere bærekraft og omstilling, men det er åpenbart fremdeles et godt stykke igjen til de setter handling bak ordene, sier Martin Norman, finanspolitisk ansvarlig i Greenpeace.

Klimaendringer og nedbygging av natur er to hoveddrivere bak den pågående globale naturkrisen. Leting og boring etter olje og gass med tilhørende infrastruktur bidrar til tap av natur. Dette skyldes blant annet oljesøl, utslipp, lokal forurensning, oppstykking av natur gjennom infrastrukturutbygging, og støyforurensning fra seismikk.

Martin Norman og Ragnhild Waagaard på podiet under Equinors generalforsamling 2019
Dette er ikke første gang WWF og Greenpeace stiller aksjonærforslag til Equinor. Her er Martin Norman fra Greenpeace og Ragnhild Waagaard fra WWF under selskapets generalforsamling i 2019.

Equinor må snu!

– Vi godtar ikke at Equinor konsekvent setter profitt foran natur. Vi oppfordrer aksjonærene i selskapet, hvor staten er majoritetseier, til gi styret og ledelsen et tydelig mandat om å la sårbar natur være i fred selv om folkevalgte politikere åpner for at den skal raseres, sier Norman.

– Det er på høy tid at vi får en bred politisk debatt om fremtiden til Equinor. Politikerne forvalter majoritetseierskapet på vegne av det norske folk, og må ta beslutninger som skal snu Equinor-skuta raskere mot en mer fornybar og mer naturvennlig retning, avslutter Waagaard.