Equinor går mot forslag fra WWF og Greenpeace

Equinors generalforsamling vedtok onsdag å fortsette planene sine om å bore i sårbare områder som Australbukta og Arktis, og går mot WWF Verdens naturfond og Greenpeaces forslag om å holde seg unna slike områder.

Publisert 16. mai 2019

En oljerigg i solnedgang.
Det ble dessverre ikke flertall for aksjonærforslaget til WWF og Greenpeace på Equinors generalforsamling 15. mai.

For mer info og intervju, kontakt:
Julie Wentzel Frøland, medierådgiver, WWF Verdens naturfond
Tlf: 98803090
jwfroland@wwf.no

Equinors ledelse valgte å ignorere flere spørsmål fra australske aboriginere, surfere, miljøbevegelse, norske ungdomspolitikere, investorer og politikere, og bare gi en generell kommentar.

– Dialog er en nøkkelverdi og svært viktig hos oss, og vi ønsker også motstridende syn. Vi har hørt flere syn på vår planlagte aktivitet i Australbukta, og faktisk ikke bare negative syn. Men vi har alle en ting felles, og det er at vi bryr oss om miljøet i Australbukta. La meg forsikre dere om at vår høyeste prioritet er sikre og ansvarlige operasjoner, var noe av det Equinor-sjef Eldar Sætre hadde som svar på kritikernes spørsmål.

– Et sted må vi sette grensen for Equinor

Det ble altså klart at Equinor ikke skal avstå fra å lete etter olje i helt nye områder, umodne områder og områder med høy økologisk verdi og sårbarhet (se vedlegg for definisjoner). Selskapets største eier, Norge med 67 prosent, stemte også imot forslaget.

Equinor har møtt sterke protester for sine planer om å lete etter olje i Australbukta, som er et svært rikt og viktig marint område.

– Det er trist at Equinor, med den norske staten som største eier, ikke anerkjenner klimakrisen, men igjen setter grådighet foran jordas interesser, sier leder for bærekraftig finans i Greenpeace, Martin Norman.

– Et sted må vi sette grensen for Equinor. Mens verdens forskere skriver med store bokstaver om klimakrise og naturkollaps, så går selskapet inn i uberørte og sårbare områder for å utvinne mer olje og gass. Det henger ikke på greip, sier Ragnhild Waagaard, senior klima- og energirådgiver i WWF Verdens naturfond.

Sterke protester

Også flere miljøaktivister og surfere fra Australia er i Stavanger for å protestere mot den norske oljegiganten. Utenfor generalforsamlingen har det onsdag vært protester i form av konsert, bannere og rop om at Equinor må holde seg unna Australbukta.

– Vi har kommet til Norge fordi vi er bekymret over at Equinor ikke lytter til den massive lokale motstanden i Australia. Denne kampanjen bare vokser, og er nå på en skala vi ikke har sett maken til på veldig lenge. Det er viktig at nordmenn forstår nøyaktig hvor sterkt vi motsetter oss dette prosjektet, og hvordan det påvirker nordmenns rykte på andre siden av jorda, sier Jess Lerch, kampanjeleder for The Wilderness Society.

– Verken økonomisk eller klimamessig gunstig

Greenpeace og WWF påpeker i sitt aksjonærforslag at det verken av økonomiske eller klimamessige grunner er gunstig å lete etter olje i Australbukta eller Arktis.

– Olje er en utdatert kilde til energi, og vi må rett og slett snart finne andre måter å leve på. Det er ingen tvil om at det kommer til å koste penger, men det kommer til å koste mye mer om vi ikke begynner snart, sier Norman.

– Naturpanelets rapport som nylig kom ut viser at vi kan komme til å miste en million arter. Da er det ikke akseptabelt at et selskap som Equinor, der den norske stat har eiermakten, risikerer å ødelegge verdifulle og sårbare leveområder, sier Waagaard.

Aksjonærforslaget til WWF og Equinor

Forslag til sak for diskusjon og votering på Equinors generalforsamling 2019


I henhold til Lov om allmenaksjeselskaper, III. Innkalling til generalforsamling § 5-11. Aksjeeieres rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen, ber vi herved om at følgende sak inkluderes i agendaen for diskusjon og votering under selskapets kommende generalforsamling 15. mai 2019:

“Selskapets planer om oljeboring i helt nye områder, umodne områder og områder med høy økologisk verdi og sårbarhet, er ikke i aksjeeiernes langsiktige interesser.

Ettersom vi må halvere de globale klimagassutslippene innen 2030 for å unngå global oppvarming på mer enn 1,5 grader, ber disse aksjeeierne selskapet om å avstå fra olje- og gassaktiviteter i helt nye områder (som Australbukta), umodne områder (som Barentshavet sørøst) og områder av høy økologisk verdi eller sensitivitet (for eksempel sårbare marine økosystemer (VME)).

Slike prosjekter medfører både omdømmerisiko og krever vesentlige kapitalutgifter. Investeringene er ikke i aksjeeiernes interesser, og medfører en uakseptabel finansiell risiko for vårt selskap.”

Definisjon av helt nye områder: Nye områder der det ikke tidligere har foregått oljeproduksjon. Et eksempel på dette er Australbukta, hvor det ikke har vært tilfeller av offshore petroleumsproduksjon, og regionen inneholder et sammensatt og uberørt marint liv og miljø av stor økologisk verdi.

Definisjon av umodne områder: Områder med manglende infrastruktur, og/eller lite kunnskap om geologien, og/ eller har store tekniske utfordringer. Et eksempel på dette er de nordlige og østlige delene av de åpnede områdene i Barentshavet.