Energieffektivisering er glemt i krisepakken

Småbedrifter som arbeider med varmepumper, solenergianlegg og energieffektivisering, er glemt av regjeringen i deres pakke for grønn omstilling.

Publisert 11. juni 2020

22 organisasjoner ber Stortinget sikre at Enovas støtteordninger for slike viktige miljøtiltak styrkes.

Regjeringen foreslår å bevilge 2 milliarder kroner mer til Enova i den grønne krisepakken. I forslaget står det at midlene skal forsterke satsingen på teknologiutvikling i industrien. Når det gjelder energitiltak i boliger har derimot Enova kunngjort at det blir kutt i støtten fra 1. januar 2021.

- Satsing på ny teknologi er nødvendig og viktig, men hvorfor satser vi ikke på kjente tiltak som vi vet virker, i en tid med rekordhøy arbeidsledighet? spørres det i brevet.

I dag betaler husholdningene mer til Enova gjennom påslaget på nettleien enn de får tilbake gjennom Enovatilskuddet.

Enova har kun utbetalt 73 millioner gjennom Enovatilskuddet til nå i 2020, og vil sannsynligvis ikke bruke opp resterende 150 millioner med dagens støttesatser. Borettslag og sameier kommer særlig dårlig ut. De utgjør 1/3 av husholdningene, men mottar langt mindre enn 1/3 av støtten.

Konkrete innspill til tiltakspakken:

 • En dobling av Enovas støttesatser for energitiltak i husholdningene.
 • Utvide Enovatilskuddet fra helhetlig oppgradering av boliger til også å omfatte trinnvise bygningstekniske tiltak.
 • Borettslag og sameier må bli egen målgruppe i Enovas program.
 • Enova må innføre en landsdekkende støtteordning for ladeinfrastruktur i borettslag og sameier.

En bred samling av miljøorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, fagbevegelse, boligselskap, og organisasjoner i bygge- og elektrobransjen krever at satsingen på energitiltak i norske bygg styrkes.

For å redusere klimagassutslipp og ta vare på naturen, og sikre arbeidsplasser, trengs det økt satsing på energieffektivisering.

Avsenderne av brevet ber Stortinget sørge for at Klima- og miljødepartementet i tilleggsavtalen som skal inngås med Enova, og i ny avtale som skal gjelde fra 2021-2025 tydeliggjøre at støtteordningene for boliger, boligblokker og yrkesbygg må forsterkes.

Ordningene må også omfatte trinnvise bygningstekniske tiltak på boliger og tiltak på tekniske installasjoner i boligblokker og yrkesbygg.

Enova må få et ansvar for å levere på målet om 10 TWh innen 2030.

Organisasjoner bak brevet:

 • Zero
 • Naturvernforbundet
 • Natur og Ungdom
 • Framtiden i våre hender
 • WWF Verdens naturfond
 • Bellona
 • Greenpeace Norge
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
 • OBOS
 • Huseierne
 • Byggenæringens Landsforening (BNL)
 • Fellesforbundet
 • Nelfo
 • El og IT Forbundet
 • Norsk Varmepumpeforening
 • Norsk elbilforening
 • Byggevareindustriens Forening
 • Elektroforeningen
 • Rørentreprenørene
 • Norge VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi
 • Solenergiklyngen
 • Norsk solenergiforening