– En fornærmelse mot planeten

Slik oppsummerer generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur, klimatoppmøtet i Egypt. Hun trekker frem fraværet av viljen til å fase ut fossil energi, og mener at verdens ledere ikke leverer nok for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Publisert 20. november 2022

Et portrettbilde av Karoline Andaur.
Generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur, er skuffet over slutterklæringen fra klimatoppmøtet i Egypt. Foto: Elin Eike Worren

Natt til søndag mer enn ett døgn på overtid, kom resultatet av årets klimatoppmøte (COP27) som ble arrangert i Sharm el-Sheikh. To uker med forhandlinger skulle gi verden løsninger på flere viktige utfordringer, blant annet hvordan kutte utslipp raskt nok, og hvordan finansiere håndteringen av konsekvensene av klimaendringer (bedre kjent som “tap og skade”).

– Å holde forhandlerne våkne i to dager og la møtet gå på overtid, bare for å vedta det absolutt laveste utgangspunktet. Resultatet er en fornærmelse mot planeten og de sårbare landene. Vi har ikke råd til et nytt klimatoppmøte med så lave ambisjoner, sier Andaur og legger til:

– Selv ikke etter at FNs generalsekretær, Antonio Guterres, advarte i forkant av årets klimatoppmøte med å si at vi er “på full fart mot klimahelvete”, tar verdens ledere ansvar. To uker med forhandlinger, og de kan kun vise til fremskritt på enkelte områder, mens løsninger på andre store utfordringer utsettes nok en gang. Det er svært frustrerende.

– Det er positivt at behovet for å takle konsekvensene av klimaendringer anerkjennes, men vi er ekstremt skuffet over at verdens land ikke tar innover seg at den beste måten å gjøre det på er å slutte med fossil energi. På COP27 har vi måttet kjempe for å beholde vedtaket fra i fjor. Vi har altså ikke kommet videre siden Glasgow.

Ikke rom for fossil energi

På klimatoppmøtet i Glasgow i fjor, ble verdens ledere enige om å fase ned kull uten renseteknologi og fase ut ineffektive subsidier til fossil energi. Det var første gang fossil energi ble nevnt i et vedtak under klimakonvensjonen. Flere hadde derfor store forventninger til årets forhandlinger, og håpet på at også olje og gass skulle tas med i toppmøtets slutterklæring.

– Å kutte utslipp er jobb nummer én for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader og unngå katastrofer som flommen vi har sett i Pakistan i år. Men vi ser gang på gang at verdens ledere svikter ved ikke å tørre å ta tak i utfasing av all fossil energi, både kull, olje og gass, sier seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond, Inga Fritzen Buan som har fulgt FNs klimaforhandlinger i mange år.

Norges delegasjon i Sharm el-Sheikh støttet forslaget om å fase ut all fossil energi uten renseteknologi. Forslaget ble nedstemt av blant annet av India, Saudi Arabia og andre store utviklingsland.

– Dette er et viktig signal fra Norge, sier Fritzen Buan og legger til: – Siden Norge støtter utfasingen av all fossil energi, forventer vi nå en radikal endring av oljepolitikken på hjemmebane. De rikeste landene må gå foran og vise at vi er villige til å la oljen ligge, og på den måten ta et oppgjør med verdens fossilavhengighet, sier hun.

Seniorrådgiver i WWF Inga Fritzen Buan
Seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond, Inga Fritzen Buan, har fulgt FNs klimaforhandlinger i mange år, også toppmøtet i Sharm el-Sheikh. Foto: Helena Spiritus.

Gjennombrudd på tap og skade

Å få på plass en finansieringsordning for å kunne håndtere "tap og skade", altså konsekvensene av klimaendringer som for eksempel flommer, skogbranner, tørke og tap av matjord, har vært hovedkravet fra utviklingsland under klimaforhandlingene de siste årene. WWF er fornøyde med at det kom et gjennombrudd på dette området.

– Det er tre måter å håndtere “tap og skade” på: kutte utslipp, iverksette tilpasning og bidra med finansiell støtte, teknologi og kapasitetsbygging. I Sharm el-Sheikh ble dessverre utslippsreduksjoner og finansiering til “tap og skade” satt opp mot hverandre, som om de er motsetninger. Men større utslippskutt vil gjøre behovet for en slik finansiering mindre. Det handler ikke om å velge den ene eller den andre, sier Fritzen Buan.

Det legges nå opp til opprettelse av et eget “tap og skade”-fond i 2023. Noe av det vanskeligste var å bli enig om hvem som skulle bidra med midler til fondet, og hvilke land som skulle få midler fra det. Nå er det bestemt at fondet skal komme alle utviklingsland til gode, ikke kun “de mest sårbare”, og at midlene skal komme fra en “bred donorbase”.

– Nå er viktig at fondet ikke bare opprettes, men fylles med penger, som vil komme til nytte neste gang et land opplever ekstremvær.