Nå har vi brukt opp jordas ressurser for i år

På grunn av koronapandemien kommer årets overforbruksdag hele tre uker senere enn i fjor. – Naturkrisen må løses med bærekraftige og varige endringer, ikke et samfunn på pause, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Publisert 21. august 2020

Denne artikkelen omhandler Earth Overshoot Day i 2020. For artikkelen om årets Earth Overshoot Day, klikk her.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Fra lørdag 22. august har vi brukt opp kontoen vår for naturressurser i år, og begynner å spise av kreditten.

Det viser utregningene fra den internasjonale tenketanken Global Footprint Network, som hvert år regner ut en dato for den såkalte overforbruksdagen.

Den symbolske markeringen skal vise at vi bruker naturressursene våre i et langt større tempo enn det naturen selv klarer å produsere.

Stadig tidligere

Helt siden overforbruket startet på 70-tallet, har datoen havnet stadig tidligere på året. I år faller den imidlertid tre uker senere på grunn av koronautbruddet.

– Pandemien og de påfølgende nedstengningene verden rundt, har dyttet denne datoen frem med over tre uker. Da verden stengte gikk også klimagassutslippene kraftig ned, og forbruket av skog på verdensbasis ble redusert, sier Andaur.

Hun advarer likevel mot å tenke at dette er en gladnyhet.

– Koronapandemien er først og fremst en enorm menneskelig tragedie, som går hardt utover liv og helse. Vi er nødt til å redusere den negative påvirkningen vi mennesker har på naturen og artene som lever i den. Men det må skje gjennom system- og adferdsendringer som er bærekraftige over tid, ikke ved at samfunnet stopper opp. Mennesker er også en del av naturen, og vi må ikke glemme at vi har en naturkrise, sier hun.

Grafikk som viser datoen til tidligere overforbruksdager.

En avtale for naturen

I 2021 skal verdens ledere forhandle frem en ny «Parisavtale» for naturen. Avtalen må bli ambisiøs og forpliktende, slik at vi kan løse naturkrisen og sikre mennesker et godt livsgrunnlag på jorda i fremtiden.

Denne naturavtalen skal beskrive løsninger på det som forårsaker ødeleggelsene, nemlig økt arealbruk, overforbruk, forurensning, fremmede arter og klimaendringer.

Vi kan fortsatt få pilene til å peke riktig vei. Hvis vi spiller på lag med naturen kan den gi oss alt vi trenger i all overskuelig fremtid!

Vi bruker 1,6 jordkloder

Utregningene fra Global Footprint Network baserer seg på de store driverne for menneskers påvirkning på naturen, som blant annet klimautslipp, forbruk av ressurser fra skogen og matsystemet. Ifølge rapporten forbruker vi i et tempo som tilsier at vi har 1,6 jordkloder å ta av.

Naturressursene brukes altså opp 60 prosent raskere enn tiden det tar for naturen å produsere dem.

– Det er skremmende hvor kraftig vi forsyner oss av naturen, uten å sikre at dem som kommer etter oss kan få den samme gleden.

– Vi trenger mer natur, hvis skal vi fortsette å høste av den i fremtiden. Og det haster! Et viktig første steg er at verden blir enige om dette, gjennom FNs naturavtale, som skal forhandles frem på Naturtoppmøtet i Kunming. Den må ha sterke målsetninger og forpliktelser som landene må følge for å bruke naturen på en mer bærekraftig måte. Vi må komme dit at det ikke lengre finnes noen Earth Overshoot Day – at vi ikke overforbruker planeten vår.

Hjelp oss i kampen

Det kan være vanskelig å beholde tro og optimisme når utviklingen ser ut som den gjør.

Derfor må vi ikke glemme at endringer vi mennesker har skapt, kan også vi mennesker stanse.

WWF jobber blant annet med:

  • Å stanse dagens naturødeleggelser og bremse klimaendringene.
  • Å bekjempe naturkriminalitet og ulovlig handel med truede arter.
  • Å redde bestander av ville dyr i samarbeid med lokalsamfunn i Afrika.
  • Å bevare leveområder både i havet og på land, som å stoppe plastforsøplingen av havet og verne skoger fra ødeleggende hogst.
  • Å arbeide for en ny global naturavtale i 2022, som skal bidra til å stoppe tapet av verdens natur.

For det er ikke for sent. Hvis alle trekker i samme retning, kan vi fortsatt sørge for at framtidige generasjoner vil ha livsviktig vann å drikke, oksygen å puste, mat å spise - og muligheten til å oppleve fantastisk natur.

Ha mot til å se naturkrisen i øynene, ha mot til å handle – bli med i kampen!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.