– De neste ukene blir avgjørende

31. oktober møtes verdens ledere til et nytt klimatoppmøte. – Mye står på spill, og beslutningene som tas i Glasgow de neste ukene kommer til å definere vår fremtid, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Publisert 28. oktober 2021

Portrett av generalsekretær i WWF Verdens naturfond
Generalsekretær i Verdens naturfond, Karoline Andaur

Det er knyttet store forventninger til COP26. Mye tyder på at det blir det viktigste klimatoppmøtet siden Parisavtalen ble signert i 2015. Da forpliktet verdens land seg til å begrense global oppvarming til 2 grader, men aller helst til 1,5 grader.

– Det er ennå ikke for sent å unngå oppvarming på over 1,5-grader, men tidsvinduet er i ferd med å lukke seg. FN miljøprograms nye Emissions Gap Report, som ble offentliggjort 27. oktober, konkluderer med at utslippene fortsetter å øke, og at en temperaturøkning på over to grader er uunngåelig selv med nye klimamål som er meldt inn i forkant av kommende klimatoppmøte, sier Andaur.

Ifølge den nye rapporten vil nåværende forpliktelser til Parisavtalen gi oss hele 2,7-graders global oppvarming. Ambisjonene må derfor sjudobles om vi skal nå 1,5-gradersmålet.

– Seks år etter at Parisavtalen ble inngått, har verdens ledere fortsatt ikke levert resultater. Det er viktig at COP26 blir et tydelig kappløp mot toppen for at alle land skal heve sine ambisjoner til å være i tråd med den globale klimadugnaden vi trenger for å holde global oppvarming under 1,5 grader. Det er på tide å levere på løfter, sier Andaur.

Tydelige mål for COP26

WWF Verdens naturfond har store forventninger til klimatoppmøtet i Glasgow og har definert fire hovedmål:

 1. Holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader og sette både kortsiktige og langsiktige mål frem mot 2050
 2. Ferdigstille regelverket for Parisavtalen slik at avtalen kan bli operativ og bidra til høyere ambisjoner og konkret handling
 3. Få naturforståelse inn i klimakampen - uten naturens opptak og lagring av klimagasser ville verden allerede sprengt temperaturmålene i Parisavtalen
 4. Få rike land til å forplikte seg til klimafinansiering som støtter utviklingsland i sin omstilling

Her kan du lese mer om WWFs forventninger til COP26.

Forventninger til den norske delegasjonen

– Siden Parisavtalens inngåelse har nesten hvert eneste år vært en ny utslippsrekord. Pilene peker i helt feil retning, og det ser ut som om vi som et globalt felleskap ikke er i stand til til å ta innover oss hvor alvorlig situasjonen vi har satt oss selv i er. Løsningene er her, og det er først og fremst snakk om politisk vilje og gjennomføringskraft for å få redusert utslippene, på globalt, nasjonalt og lokalt nivå, sier Andaur som har tydelig forventninger til den norske delegasjonen som reiser til Glasgow.

WWF Verdens naturfond mener at den norske delegasjonen må:

 • Jobbe med de progressive og stå imot forsøk på å vanne ut Parisavtalen
 • Bidra til at naturbaserte løsninger kommer inn som et fast punkt i forhandlingene
 • Støtte en enighet om felles femårige tidsrammer for nasjonale mål, så de blir forutsigbare og sammenlignbare, og kan bidra til å heve ambisjoner jevnlig
 • Bidra mer til klimafinansiering, både til utslippskutt og tilpasning til de klimaendringene vi ikke lenger kan unngå, særlig i utviklingsland.
 • Bidra til avtale hvor kvotehandel og markedsmekanismer organiseres på en måte som gir reelle og ekstra utslippskutt og penger til tilpasningstiltak, uten å ødelegge natur eller bidra til menneskerettighetsbrudd

Her kan du lese mer om norske organisasjoners forventninger og krav til Norge.

Ambisjonene må opp

– Hvilke forventninger har du til klimatoppmøtet?

– Et toppmøtes suksess kan vurderes på flere måter. Vi ser fram til gode og robuste vedtak for regelverket for Parisavtalen, og håper også på sterke politiske signaler og konkrete planer fra Norge og andre land om tiltak som skal bekjempe klimaendringer og bidra til å nå andre bærekraftmål. Spesielt viktig blir signaler om at produksjon og forbrenning av fossil energi må reduseres betraktelig. Her har Norge virkelig en jobb å gjøre på hjemmebane, avslutter Andaur.

Hva skjer i Glasgow?

 • 31. oktober – 12. november arrangeres COP26, FNs 26. klimatoppmøte. COP står for Conference of the Parties.
 • Her samles representanter fra 197 land for å forhandle om løsninger på klimakrisa.
 • Observatører som WWF prøver å påvirke forhandlingene i retning høyere ambisjoner og rettferdige løsninger på klimakrisa.
 • Over 100 verdens ledere forventes å delta på konferansen, inkludert USAs president Joe Biden.
 • Norsk delegasjon er ledet av klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Også statsminister Jonas Gahr Støre skal delta.