Ber alle med aksjer stemme for at Equinor skal halvere utslipp

WWF og Greenpeace har brukt sin rett som aksjonærer i Equinor og fremmet forslag til generalforsamlingen om at selskapet skal halvere absolutte utslipp innen 2030.

Publisert 27. april 2022

– Vårt forslag innebærer en faktisk nedskalering av fossil produksjon i Equinor. Det må til om vi skal klare å nå klimamålene, og det er helt i tråd med beskjeden fra FNs klimapanel, Det Internasjonale Energibyrået og OECD. Verden vil ikke klare å nå klimamålene uten å begrense tilbudet av olje og gass, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Forslaget fra Greenpeace og WWF er kort fortalt at Equinor innfører klimamål og utslippsplan i tråd med Parisavtalen og viser i sine rapporter hvordan de skal nå målene.

Bilde av Karoline Andaur
Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Equinor har nylig lagt fram en energiomstillingsplan for aksjonærene for å vise hvordan de planlegger å bli et nullutslippsselskap innen 2050. Beregninger WWF har gjort basert på data fra Rystad Energy viser imidlertid at Equinor planlegger å øke oljeproduksjonen og utslippene med 23 prosent i perioden fra 2021 til 2030, noe som er stikk i strid med enhver reell omstillingsplan.

– Dersom Equinor hadde vært seriøse i målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader ville de ikke ha planlagt for en rekke nye investeringer i olje og gass, sier Karoline Andaur.

Det er over 100.000 som eier aksjer i Equinor og med dette har stemmerett på generalforsamlingen som avholdes 11. Mai.

Spørsmål? Kontakt