Australia brenner

Mennesker, dyr og natur lider av de ekstreme skogbrannene.

Publisert 9. januar 2020

Fronten av en skogbrann, Jamison Valley i Blue Mountains, Australia.
– Tørke over lang tid og varmerekorder er som bensin for skogbrannene og en dødelig katastrofe for livet i skogene, sier Karoline Andaur, konstituert generalsekretær i WWF Verdens naturfond. Det anslås at så mye som 1,25 milliarder dyreliv vil gå tapt i disse brannene

Vi lever i en tid med omfattende naturtap og økende klimaendringer. Tragedien i Australia er en brutal synliggjøring av sammenhengen mellom natur og klima. Katastrofen viser at vi står i en kamp mot klokka.

Rekordhøye temperaturer og mange måneders tørke har ført til massive ødeleggelser gjennom brannene som har pågått i Australia siden september. Konsekvensene for menneskeliv, natur og dyreliv er enorme. WWF-Australia har anslått at så mye som 1,25 milliarder dyreliv vil gå tapt i disse brannene. Tallet er basert på forskningen til professor Chris Dickman, University of Sydney.

Brannen har til nå ødelagt 100.000 kvadratkilometer. Det tilsvarer et areal større enn fylkene Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Oslo tilsammen.

Fortsatt lenge igjen av brannsesongen

Skogbrannene kommer tidligere enn vanlig, og er ulikt noe man har sett tidligere. Fremdeles er det to måneder igjen av den varme og tørre sesongen. Masseevakueringen som nå pågår er den største noensinne i Australia.

– Skalaen av ødeleggelse av brannene er forferdelige, og tankene går til alle dem som er berørt av katastrofen. Men vi har blitt advart av forskere i et tiår om at dette kunne komme, sier Dermot O’Gorman, generalsekretæren i WWF-Australia, og fortsetter:

– Skogbrannene er ikke i seg selv skapt av klimaendringene, men tørken og varmen gjør dem mye verre.

Tall for 2019 fra Australias meteorologiske institutt viser at året vi har lagt bak oss var det varmeste og tørreste som noensinne er målt i landet. Gjennomsnittstemperaturen var 1,52 grader over snittet fra 1961-90, og godt over det varmeste året hittil, som var 2013.

Det har siden målingene startet heller ikke vært et år med så lite regn som i 2019.

Massiv avskoging

Arter og dyr med skogen som hjem har hatt enorme lidelser og dødsfall i disse skogbrannene, og de er allerede hardt presset på grunn av dårlig naturforvaltning. Australia har hatt en massiv avskoging over mange år, som overgår det vi har sett i Amazonas. Når vi i tillegg får enorme skogbranner, tørke og klimaendringer, gjør det at bestander er ekstra utsatt. Det er vanskeligere for dyr og arter å overleve.

Dette hjerteskjærende tapet omfatter tusenvis av dyrebare koalaer på den nordlige kysten av New South Wales i tillegg til andre ikoniske arter som kenguruer, wallabier, glideflyvende pungdyr, rottekenguru, kakaduer og honningetere.

Frøene som er lagret i jorda har gjort at skog ganske raskt har kommet tilbake. Men forskere frykter nå at det kan ta opptil 100 år for skogene er tilbake. Den intense varmen fra skogbrannen over lang tid, kan medføre at frøene ikke overlever.

Brannmenn kjemper mot flammene i de voldsomme skogbrannene i Australia.
Brannmenn kjemper mot flammene i Colo Heights, New South Wales.

– Hvordan vi restaurerer naturen og bygger opp igjen immunsystemet blir den virkelig store testen, i tillegg til å kutte utslipp. Så langt har ikke australske myndigheter laget en forpliktende plan for restaurering av natur etter brannen, sier Andaur.

I fjor fikk vi en skremmende rapport fra FNs naturpanel, som viste at vi mister natur og naturtjenester i stort omfang og tempo - opptil en million arter kan stå i fare for utryddelse.

I 2020 må naturen komme like høyt på agendaen som klima. Vi har forventninger til naturtoppmøte i Kina til høsten, og WWF jobber for at verdens ledere skal bli enige om en naturavtale som sørger for at vi forvalter naturen på en god måte.

Naturen og naturbaserte løsninger er helt avgjørende for å nå klimamålene! Klima og natur påvirker hverandre gjensidig – naturen ødelegges av klimaendringer, mens naturødeleggelser samtidig forsterker klimaendringene.