101 nobelprisvinnnere til Erna: La oljen ligge!

Nobelprisvinnerne, inkludert kjente navn som Dalai Lama og Edvard og May-Britt Moser, stiller en rekke krav til Erna Solberg og de andre statslederne som deltar på ukas klimatoppmøte i USA.

Publisert 22. april 2021

Bilde av Dalai Lama, May-Britt Moser og Edvard Moser.
Dalai Lama, May-Britt Moser og Edvard Moser er blant de 101 nobelprisvinnerne som har signert brevet.

Naturvernforbundet, Greenpeace Norge, Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, WWF Verdens naturfond og Natur og Ungdom har sendt brevet til statsministeren på vegne av det globale initiativet med følgende krav:

  1. Stanse utvidet fossilproduksjon
  2. Fase ut olje, gass og kull på en rettferdig måte
  3. Investere i en storstilt, global rettferdig omstillingsplan

Som nobelprisvinnerne sier, er fossilt brensel kilden til klimakrisa og å tillate fortsatt utvidelse av industrien bør være utenkelig.

Verden har allerede funnet mer olje, gass og kull enn vi kan forbrenne for å unngå katastrofale klimaendringer. For å oppnå Parisavtalens mål må globale utslipp halveres innen 2030, og FNs miljøprograms arbeid viser at dette krever store årlige reduksjoner fossilproduksjon.

Norge fortsetter med olje- og gassleting, og produksjonen forventes å øke frem mot 2024. Selv om produksjonen deretter vil avta, vil dette ikke skje raskt nok for å bidra rettferdig til verdens klimadugnad.

Fortsatt satsing på nye, stadig mer tvilsomme olje- og gassinvesteringer langt frem i tid vil også øke klimarisiko for det norske samfunnet enormt, med mange tusenviw av arbeidsplasser på spill.

Det finnes ingen særnorske unntak fra klimavitenskap eller holdbare argumenter for hvorfor kun Norge skal slippe unna den globale klimadugnaden. Siden europeiske land som importerer olje og gass raskt omstiller seg, er det også i Norges egeninteresse å unngå økende klimarisiko.

Da må Norge ha flere bein å stå på og skape nye, bærekraftige arbeidsplasser som kan gi lokalsamfunn som i dag er avhengige av petroleumsindustrien trygghet og velferd i framtiden.

Vi håper din regjering og ditt parti vil lese brevet og prioritere en rettferdig omstilling før, under og etter årets stortingsvalg.

Brevet fra Nobelprisvinnerne er et initiativ av Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative, som støttes av norske organisasjoner i Global Gas and Oil Network (GGON).