Økte utslipp og mer oljeproduksjon i sårbar natur

Til tross for motstand fra både finansaktører og miljøbevegelsen godkjente Equinors generalforsamling i dag selskapets forslag til energiomstillingsplan.

Publisert 11. mai 2022

Protest mot Equinors prosjekt i Bay du Nord - i Stavanger (Oljemuseet) kvelden før generalforsamlingen i Equinnor 11. mai 2022. ©POW projectionsonwalls.com

– Equinors omstillingsplan er utydelig og oljevennlig. Ingen seriøs omstillingsplan kan medføre økte utslipp, men det er akkurat det Equinor planlegger for. Selskapets klimaløsninger er i praksis fossile forretningsmodeller som bidrar til å forlenge vår avhengighet av olje og gass, sier Ragnhild Waagaard, leder for klima og energi i WWF Verdens naturfond.

Energiomstillingsplanen skal vise hvordan Equinor planlegger å bli et nullutslippsselskap innen 2050. Men planen er ikke tydelig på hvordan selskapet skal nå målene de har satt seg, om det er ved å redusere produksjonen av olje og gass, øke andelen fornybar energi eller kjøpe seg fri gjennom karbonkvoter. WWF har gjort beregninger basert på data fra Rystad Energy til å se på selskapets fremtidige produksjonsplaner. Beregningene viser at Equinor planlegger å øke utslippene med 22 prosent fra 2022 til 2030.

Investorer stemte imot

Både internasjonale investorselskap som Sarasin & Partners, og norske investorer som Storebrand stemte mot omstillingsplanen med begrunnelse om at den ikke var god nok. KLP avstod fra å stemme fordi de ikke er fornøyd med planen.

Generalforsamlingen stemte samtidig ned forslaget fra Greenpeace og WWF (PDF) om å halvere selskapets absolutte utslipp innen 2030 og redusere dem til null i 2050. Forslaget fikk i midlertidig tilslutning fra aksjonærer som samlet eier 47396619 aksjer i Equinor, noe som tilsvarer 15,6 milliarder kroner.

– Vårt forslag ville gjort Equinor i stand til å operere innenfor rammene av Parisavtalen og vise at selskapet tok på alvor de sterke advarslene fra FNs klimapanel, Det Internasjonale Energibyrået og OECD om at verden ikke kan nå klimamålene uten å begrense tilbudet av olje og gass, sier Waagaard.

Søksmål både i Argentina og Canada

I dag ble det kjent at miljøorganisasjoner i Canada lanserer et søksmål for å stoppe den føderale regjeringens godkjenning av oljeprosjektet Bay du Nord.

Søksmålet frontes av Ecojustice, på vegne av Équiterre og Sierra Club Canada Foundation. Miljøorganisasjonene mener at Equinors prosjekt i Bay du Nord strider mot Canadas internasjonale klimaforpliktelser og det økende behovet for å redusere globale utslipp.

Equinors operasjoner i Bay du Nord vil årlig generere over 30 millioner tonn CO2-utslipp.

Det pågår samtidig et søksmål mot den argentinske staten om godkjenning av Equinors oljeplaner utenfor kysten av Argentina. Bak dette søksmålet står Greenpeace Argentina og flere andre organisasjoner.

– Equinors operasjoner påvirker både planetens tålegrenser og Norges omdømme. Det er rimelig å forvente at en stor aktør som Equinor, som er majoritetseid av det norske folk, har en strategi som harmonerer med klimamålene Norge har satt seg, og oppfører seg deretter i utlandet, sier Waagard.

Hun viser til at nærings- og fiskeriminister Jan Christian Vestre har satt i gang et løp for å få på plass en ny eierskapsmelding.

– Nå må eierskapsmeldingen gi Equinor det nødvendige dyttet som skal til for å bli et selskap som vil overleve den store energiomstillingen vi skal gjennom.

Spørsmål? Kontakt: