Ulv og bjørn som møtes på en myr i de finske skoger.

Stories of Coexistence: Historier om mennesker og rovdyr

De store rovdyrene er på framgang i mange land i Europa. Vi hører mye om utfordringene disse dyrene fører med seg, men hva med mulighetene?

Videokampanjen Stories of Coexistece

Ifølge offentlige estimater, finnes det i dag rundt 17.000 ulver, 17.000 brunbjørner, 9.000 gauper og 1.250 jerver i Europa. Der mennesker og rovdyr deler leveområder oppstår det ofte konflikter.

– Mennesker og rovdyr kan leve side om side, dersom folk er villige til å lytte til og å lære av hverandres erfaringer med å tilpasse seg situasjonen, sier prosjektleder Moritz Klose fra WWF-Tyskland.

Klose leder prosjektet LIFE EuroLargeCarnivores, som skal utforske måter mennesker og rovdyr kan leve sammen. I videokampanjen Stories of Coexistence forteller 32 mennesker fra 12 forskjellige land om sine opplevelser med rovdyr.

Fra fjellkjeden Karpatene til skogene i Skandinavia

Her treffer du beitebrukere og gjetere som har funnet måter å leve sammen med rovdyr på. Og du treffer folk som livnærer seg av rovdyrturisme, birøktere, turgåere, jegere og landsbybeboere. De forteller om hvordan de håndterer utfordringene og problemene knyttet til det å leve tett på rovdyr, men også om mulighetene og gledene dette kan gi.

– Vi lanserte denne videokampanjen, for å gi en stemme til dem som har funnet måter å leve med store rovdyr i Europa og dem som finner glede i å leve i nærheten av store rovdyr. Dessuten vil vi fremme erfaringsutveksling over landegrensene, sier Klose.

Under finner du de tre norske bidragene i kampanjen, samt et par av de andre bidragene. Alle filmene kan sees her.

Fant du det du lette etter?