Karikaturtegning av statsminister Jonas Gahr Støre som dypvannsfisk

Jonas er på dypt vann

Regjeringen vurderer å åpne for gruvedrift på havbunnen i et av verdens mest sårbare havområder i Arktis. Det kan bli en katastrofe for havet! Nå trenger vi din hjelp til å gi regjeringen beskjed.

Bør Norge drive med gruvedrift på havbunnen?

Din stemme teller!

Regjeringen vurderer å åpne for gruvedrift på havbunnen i et av verdens mest sårbare havområder i Arktis.

Om planene blir realisert, blir Norge i så fall et av de første landet i verden som åpner for gruvedrift i dyphavet i kommersiell skala.

Området som foreslås åpnet tilsvarer 85 prosent av Norges landareal og overlapper med særlig verdifulle og sårbare områder som Havforskningsinstituttet har kartlagt.

Vi vet altfor lite om konsekvensene av gruvedrift på havbunnen og risikerer å ødelegge den dyrebare naturen i havet. Det kan gi uante konsekvenser både for dyreliv og sårbare økosystemer, fiskeri og andre næringer, utvikling av medisiner og forskning.

Den risikoen kan vi ikke ta! Både FNs miljøprogram, Verdens økonomiforum og Havpanelet har konkludert med at det trengs langt mer kunnskap før vi kan vurdere konsekvensene av gruvedrift i våre dypeste havområder.

Nå har du sjansen til å påvirke utfallet!

Stem for eller mot i skjemaet over. Og si gjerne fra til regjeringen ved å sende inn høringssvaret under.

Send inn høringssvar til regjeringen

Kopier teksten under og lim den inn på regjeringens nettside for høringssvar.


Jeg krever at regjeringen stanser åpningsprosessen for gruvedrift på havbunnen!

Jeg viser til høring av konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel og utkast til beslutning om åpning av område.

Vi vet altfor lite om konsekvensene av gruvedrift på havbunnen. Slik virksomhet kan gi uante konsekvenser både for dyreliv og sårbare økosystemer, fiskeri og andre næringer, utvikling av medisiner og forskning.

Den risikoen kan vi ikke ta. Det er heller ikke undersøkt godt nok om vi trenger disse mineralene til det grønne skiftet.

Utredningsområdet tilsvarer 85 av prosent Norges landareal, og mesteparten ligger i arktisk farvann. Dette området har store havdyp, og vi har lite kunnskap om hva som befinner seg der.

Våre fremste fagfolk fra Havforskningsinstituttet, Norce Research, Universitetet i Bergen, Polarinstituttet, Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet har pekt på kunnskapsmangelen om livet i dyphavet og konsekvensene av en potensiell gruvedrift på havbunnen. Det samme har ekspertene til Havpanelet under ledelse av Norges statsminister.

Jeg krever derfor at Norge stanser åpningsprosessen for gruvedrift på havbunnen i våre havområder, og at regjeringen jobber aktivt internasjonalt for å hindre at slik gruvedrift settes i gang.

Hilsen,

(Navn Navnesen)

Fant du det du lette etter?