En familiegruppe med fjellgorillaer i Virunga nasjonalpark i DR Kongo.

Hjelp oss å beskytte fjellgorillaene

Det finnes bare rundt 1000 fjellgorillaer igjen i naturen. Nå trues overlevelsen deres for alvor av koronakrisen.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Trues av koronakrisen

Fjellgorillaene er en av våre nærmeste slektninger og deler minst 95 prosent av DNA-et sitt med oss.

Derfor er de høyst mottakelige for smitte fra oss, og selv et «ordinært» forkjølelsesvirus kan få enorme og dødelige konsekvenser for dem. Det samme gjelder etter all sannsynlighet covid-19, som har smittet flere millioner mennesker verden over.

I 2018 kom gladnyheten om at bevaringsarbeidet vårt nytter, og at den ville bestanden har vokst til over 1000 dyr. Nå blir alt truet av koronakrisen. Hvis bare én fjellgorilla blir smittet, kan sykdommen raskt spre seg til alle.

– Økningen i antallet fjellgorillaer kan raskt snu dersom sykdom blir introdusert, sier Melissa de Kock, seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond.

Vi må ta grep nå!

Det er ikke bare direkte smittefare som truer de få gjenlevende dyra. På grunn av de verdensomspennende koronarestriksjonene har det nærmest over natten blitt full stans i den viktige økoturismen til områdene hvor de bor.

Disse inntektene er bokstavelig talt livsviktige for bevaringsarbeidet og samfunnene rundt dem. Når disse pengene nå er borte, står alt i fare for å kollapse. Færre folk som følger med dem i felt gjør dem også mer utsatt for krypskyting.

– Frafallet av turisme utgjør en direkte trussel for fjellgorillaene på både kort og lang sikt, og setter fremtiden til denne unike arten i fare, sier de Kock.

Pandemien føyer seg dermed inn i den lange rekken av forhold som kan utslette dyrene fullstendig fra naturen, med mindre vi tar grep nå!

WWF-rådgiver Melissa de Kock ikledd munnbind med en gorilla i bakgrunnen under et besøk i Virunga nasjonalpark

– Hjerteskjærende

Melissa de Kock, seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond, fikk for et par år siden møte sølvryggen og hele familien hans i Virunga nasjonalpark i DR Kongo.

– Det var hjerteskjærende å forlate dem. Jeg følte meg helt knust ved tanken på at de kanskje kommer til å bli skutt av krypskyttere. Eller at hele bestanden utryddes i løpet av min levetid. Det gjør vondt å tenke på. Men det gjorde meg også ekstra motivert til å dra hjem og fortsette arbeidet for fjellgorillaene, øke oppmerksomheten rundt dem og samle flest mulig mennesker til kamp for saken deres, sier hun.

  • Antallet fjellgorillaer som er igjen

    Ca. 1000

Trusler

De få gjenlevende fjellgorillaene er under sterkt press fra mange hold:

Ødeleggelse av leveområder: Fjellgorillaene lever i noen av de mest befolkede og fattigste delene av Afrika, og har mistet store deler av leveområdet sitt til landbruk og bebyggelse. De blir dermed begrenset til å bo i isolerte skogsområder oppe i høyden.

Sykdommer: Siden gorillaene deler mesteparten av DNA-et sitt med oss, kan vi smitte dem med en rekke sykdommer. Men i motsetning til oss har de ikke utviklet noen form for immunitet. Derfor kan en enkelt menneskeforkjølelse få forferdelige konsekvenser for en hel gruppe.

Konfrontasjoner med mennesker: Fjellgorillaer kommer av og til ut av skogen for å finne mat i avlinger. Dette kan føre til farlige konfrontasjoner med dødelig utfall for både mennesker og dyr.

En hunngorilla og to små barn i Virunga-parken i DR Kongo
Fjellgorillaene lever i grupper bestående av flere hunner, barna deres og én dominant hann, også kjent som sølvrygg.

Krypskyting: Gorillakjøtt anses for å være en luksusvare for enkelte rike i de store byene, i tillegg til at ulike kroppsdeler har påståtte magiske eller helende egenskaper. Gorillaer kan også bli skadd eller drept av snarer og feller som er satt ut for andre dyr.

– Og fryktelig nok blir mange hunngorillaer drept fordi ungene deres er ettertraktet som kjæledyr, sier WWF Verdens naturfonds seniorrådgiver for viltforvaltning i Afrika, Melissa de Kock.

Krig og konflikter: DR Kongo er et av verdens fattigste land og har lenge vært herjet av krig og konflikter mellom en lang rekke ulike grupperinger. Kampen om verdifulle naturressurser og etniske spenninger har tvunget flere millioner mennesker på flukt.

Mange av disse har slått seg ned i gorillaenes leveområder, noe som har ført til ytterligere ødeleggelser og flere sammenstøt med dyrene.

Lever bare på to steder

Fjellgorillaen lever bare på to steder i verden: I Virunga-fjellene på grensen mellom Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo), Rwanda og Uganda, samt i den tilstøtende Bwindi Impenetrable nasjonalpark i Uganda.

Dyrene spiser fortrinnsvis blader, skudd og stilker, og bor grupper med flere hunndyr, barna deres og én dominant hann. Disse er kjent som sølvrygger, siden de fra tenårene utvikler et område med sølvfargede hår på ryggen og hoftene.

WWF kjemper gorillaenes sak

Gorillaene har vært en prioritert art for WWF i mer enn 50 år. 

Siden 2002 har arbeidet blant annet foregått gjennom Great Apes-programmet.

– Vi samarbeider med lokalsamfunn, myndigheter og både nasjonalt og utenlandsk næringsliv for å finne gode løsninger til beste for dyr, natur og mennesker. Problemene er sammensatte, så de trenger løsninger på mange arenaer, forklarer seniorrådgiver Melissa de Kock og fortsetter: 

– I Virunga, hvor sølvryggen og de andre fjellgorillaene holder til, jobber vi blant annet med å bedre forvaltningen av naturressurser utenfor nasjonalparken, slik at vi kan få redusert presset på selve parken. Vi er også involvert i skogplantingsprosjekter og promotering av kokemetoder som ikke krever like mye fyringsved eller trekull som den tradisjonelle måten å lage mat på. 

Når det gjelder arbeidet for å trygge regnskogen i resten av Kongobassenget, deltar WWF på mange vis i tillegg til arbeidet med sertifiseringsordningen FSC.   

WWF bidrar også til utvikling av naturvernlover for skog og biologisk mangfold, og er involvert i skogovervåking og landarealplanlegging.

En voksen fjellgorilla som spiser bær.
Fjellgorillaene lever hovedsaklig av frukt, bær, blader og andre vekster i de rike, men sårbare, skogene i Sentral-Afrika.

Slik kan du hjelpe

Verdens natur forsvinner i et heseblesende tempo. På bare 50 år har vår omgang med naturen ført til en halvering av verdens bestander av pattedyr, fugler, fisk, reptiler og amfibier.

Skal vi redde det vi har igjen, må vi handle nå! Og vi trenger din hjelp.

Alt henger sammen med alt i naturen, og det er derfor WWF jobber på flere fronter samtidig: Mot krypskyting, for å sikre viktige leveområder for både dyr og mennesker, og for å bremse klimaendringene. Din støtte gjør at vi kan lykkes i kampen!

Som WWF-fadder bidrar du til å:

  • Å stanse dagens naturødeleggelser og bremse klima­endringene.
  • Å bekjempe naturkriminalitet og ulovlig handel med truede arter.
  • Å redde bestander av ville dyr i samarbeid med lokalsamfunn i Afrika.
  • Å bevare leve­områder både i havet og på land, som å stoppe plastforsøplingen av havet og verne skoger fra ødeleggende hogst.
  • Å arbeide for en ny global naturavtale i 2021, som skal bidra til å stoppe tapet av verdens natur.

Bli fadder i WWF og sørg for at ingen flere dyr skal dø ut!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Fant du det du lette etter?