Bruk av materiale fra WWF.no | WWF Norway

Bruk av materiale fra WWF.noHva kan brukes, og hva ikke?

WWF oppfordrer til aktiv bruk av TEKST fra denne nettsiden.

BILDER kan ikke brukes av andre, uten spesifikk avtale, ettersom WWF ikke eier rettighetene (copyright) til mange av disse.

Diagrammer og grafer kan brukes fritt.

Se mer detaljert info under.

Kart på denne nettsiden

Materialet og geografiske betegnelser på denne nettsiden, uttrykker ikke noen form for mening fra WWFs side vedrørende den legale statusen til noe land, territorie, område, eller grenselinjer.

Bruk av tekst og nyheter

Om du ønsker å bruke innhold fra denne siden, vennligst gjør det!

All reproduksjon, som helhet eller deler, må krediteres WWF som rettighetshaver:

    © [materialets dato]
    WWF Verdens naturfond.

Hvis stoffet skal brukes på en nettside, må det lages en link tilbake til WWF, for eksempel slik:

  WWF Verdens naturfond

Om du har spørsmål, vennligst kontakt oss.

Innholdets kvalitet

WWF bruker store krefter på å sikre at innholdet på dene nettsiden (og all annen informasjon fra organisasjonen) er korrekt. Vi gir allikevel ingen garanti mot, og påtar oss heller ikke ansvar for, tap eller skade som oppstår som følge av bruk av informasjon fra denne siden.

Bruk av bilder og fotografier

Alle bilder som er brukt på denne siden er underlagt opphavsrettigheter (copyright), og kan derfor ikke brukes av andre uten spesifikk tillatelse. Kontakt WWF-Norge for å spørre om tillatelse.

Bruk av WWFs pandalogo

WWFs pandalogo er et registrert varemerke og er underlagt opphavsrettigheter.

Logoen kan ikke brukes eller reproduseres uten spesifikk tillatelse.

Lisensiering og partnerskap er mulig. For mer informasjon om dette, vennligst kontakt WWF-Norges markeds- og kommunikasjonssjef Ina Toften.