| WWF Norway


 
	© WWF-Norge
«Stopp handelen som dreper» er en internasjonal WWF-kampanje som nå er avsluttet. Arbeidet for å stanse nedslaktingen av neshorn, elefanter og tigere fortsetter gjennom WWFs globale program Wildlife Crime Initiative.
I fjor ble flere enn tre afri­kanske neshorn drept av krypskyttere hver eneste dag. Det anslås at rundt 20.000 afrikanske elefanter dør på samme vis hvert år. Tigere, som det bare finnes 3.890 stykker igjen av i verden, er også utsatt for krypskyting og ulovlig handel.  

Men heldigvis finnes det håp! WWFs kampanje oppnådde gode resultater, som du kan lese mer om nedenfor.

 
Stor suksess for kampanjen
WWFs kampanje førte til en rekke gode resultater, blant annet satte USAs tidligere president Barack Obama av hele 60 millioner kroner til å styrke arbeidet mot ulovlig handel med truede arter. Problematikken er også blitt diskutert i FNs sikkerhetsråd, knyttet til spørsmål om sikkerhet og regional utvikling.

Nasjonale myndigheter, blant annet i Kamerun, har styrket håndhevingen av lover mot krypskyting og ulovlig handel. WWF Verdens naturfond har bedt norske myndigheter om å bidra med 100 millioner kroner til FNs miljøprogram (UNEP), øremerket arbeidet for å stanse krypskytingen og den ulovlige handelen.

WWF har bidratt til økte bestander i Namibia
I tillegg har WWF i en årrekke vært direkte involvert i naturvernarbeid «på bakken» i afrikanske land hvor krypskyting av truede dyrearter er et stort problem. Gjennom ulike prosjekter og programmer samarbeider vi med både lokalsamfunn og myndigheter om å få has på denne organiserte kriminaliteten.

WWF Verdens naturfond bidrar blant annet til et statlig naturvernprosjekt i Namibia med gode resultater for både elefanter, neshorn, løver og sebraer. Disse bestandene var tidligere truet, men er nå enten stabilisert eller økende.  Du kan lese mer om det her.

Ønsker du å bidra til dette arbeidet? Bli WWF-fadder!
 
 
	© WWF-Norge
Bli tigerfadder!
© WWF-Norge