| WWF Norway


 
	© naturepl.com / Chris Fallows / WWF

Engasjer deg!

Jordkloden vår er full av fantastisk liv. WWF jobber for å bevare en levende planet. Jo flere vi er som engasjerer oss for å nå samme målet, desto lettere blir det å oppnå det!

WWF er verdens største miljøorganisasjon og har jobbet med å bevare natur og sikre langsiktig bruk av naturressursene i over femti år. Seirene er mange både hjemme og utenlands, men nå står jordkloden vår overfor større utfordringer enn noensinne. For å møte disse utfordringene kreves det engasjement fra politikere, næringsliv – og deg og meg!

Kampanjer for miljøengasjement
I menyen til venstre finner du våre kampanjer: Disse har vi skapt for at det skal bli lettere for alle å engasjere seg i viktige natur- og miljøverntemaer. Her finner du blant annet den verdensomspennende klimakampanjen Earth Hour – som millioner av mennesker deltar i hvert år. Dessuten kan du starte din egen innsamling, til inntekt for miljøverntemaet du brenner aller mest for.

Sammen får vi til store ting!

følg wwf-norge på facebook

Følg WWF-Norge på Twitter