En grønn plante vokser blant forkullede trær i en brannrammet skog.

Valget 2021: Gi naturen en stemme

Klima og natur er blitt valgkampens aller viktigste spørsmål. Men hvem bør vi stemme på? I WWFs partitest har vi stilt partiene seks viktige spørsmål og vurdert svarene deres.

Vårt viktigste valg

De neste fire årene skal våre folkevalgte ta beslutninger som vil påvirke livsbetingelsene for mennesker og natur i mange generasjoner framover. I dette stortingsvalget er det opp til oss alle å stemme fram politikere som vil ta de beslutningene som trengs.

Nå er det på tide å #GiNaturenEnStemme!

I august slo FNs klimapanel «kode rød» for planeten vår. Her i Norge har aldri flere vært mer bekymret for både natur og klima, og dette har nå blitt valgkampens aller viktigste spørsmål.

Du som ikke allerede har stemt for natur og klima, bør få et best mulig grunnlag for det valget du skal ta. Derfor har vi i WWF Verdens naturfond gransket partiprogrammene og plukket ut seks viktige spørsmål som vi har stilt partiene.

De beste svarene får tre pandaer av oss. De dårligste får et giftmerke.

Denne testen gir ingen komplett vurdering av partienes miljøpolitikk. Det er mange viktige spørsmål som ikke er med. Men den bør likevel gi en god veiledning for deg som er miljøengasjert når du går til urnene.

Skal Norge slutte å lete etter olje?

Det er ikke plass til ny leting og investering i olje og gass, hvis vi skal klare å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader. Nye oljeinvesteringer kan bli ulønnsomme når verden rundt oss går mot nullutslipp.

Vi har spurt partiene om de vil stanse letingen etter ny olje og gass. Svarene er ganske tydelig delt i to. Noen partier mener det er på tide å stanse tildelingen av nye olje- og gass-lisenser, mens andre vil fortsette.

Best i testen: Rødt, SV, MDG, Venstre

Dårligst i testen: Senterpartiet, Høyre, FrP  

Skal vi få ned plastforsøplingen gjennom en avgift på plast?

Kampen mot plastforsøpling har skapt stort engasjement i Norge, ikke minst under TV-aksjonen 2020.

Saken har også bred oppslutning blant partiene, og det er bare én av dem som sier eksplisitt nei. Hele seks partier er for en slik avgift, som vil stimulere til mer gjenvinning og gjøre det mindre lønnsomt å produsere unødvendig plast.

Best i testen: SV, Ap, MDG, Venstre

Dårligst i testen: Høyre  

Skal vi gjøre det dyrere å forurense?

Det er ingen hemmelighet at CO2-avgift er en splittende sak i den politiske debatten.

Det kommer tydelig fram i vårt spørsmål om partiene vil innføre en avgift som bidrar til utslippskutt i tråd med Norges klimamål. Det store flertallet av partiene er for tiltaket, noe som trengs om vi skal nå målet om å kutte 50 til 55 prosent av våre nasjonale utslipp innen 2030.

Best i testen: Rødt, SV, Ap, MDG, KrF, Venstre, Høyre

Dårligst i testen: FrP  

Skal vi stanse nedbygging av naturen gjennom en avgift?

Naturavgift er et økonomisk virkemiddel for å stanse naturtap og er anbefalt av tre offentlige utvalg.

Likevel bærer partienes svar preg av at temaet er nytt for mange. Vi har derfor bare vurdert to partier til å fullt ut støtte tiltake. På den positive siden er det bare ett parti som blankt avviser forslaget.

Vi tror naturavgift er et tiltak som kan bli utredet og innført i løpet av neste stortingsperiode.

Best i testen: SV, MDG

Dårligst i testen: Senterpartiet  

Skal vi verne langt mer av naturen vår?

Naturvern er et konkret spørsmål som partiene har utviklet tydelige standpunkter til.

Det gir også utslag i tydelige skiller når vi spør om de vil verne minst 30 prosent av norsk natur, både på land og til havs, innen 2030. 

Mange partier ønsker å forplikte seg til målet og får høye poengsummer fra oss. Andre er skeptiske. De vil få en utfordring når Norge innen det neste året signerer FNs nye naturavtale, hvor vi skal binde oss til nettopp å verne 30 prosent av naturen.

Best i testen: Rødt, SV, MDG, Venstre

Dårligst i testen: Senterpartiet, FrP  

Skal vi drive risikabel gruvedrift på havbunnen?

Det siste spørsmålet tar for seg et nytt tema på den miljøpolitiske agendaen: Vil partiene si nei til mineralutvinning på havbunnen?  

Fire av partiene imponerer oss med klare og velformulerte posisjoner i saken, hvorav to vurderes til toppscore.

De andre partienes svar bærer preg av mangel på bevissthet og kunnskap, og/eller en fiendtlig holdning til bærekraft på havets bunn.

Det pågår en åpningsprosess for utvinning av havbunnsmineraler i norske havområder, og vi krysser fingrene for at valgresultatet kan stanse denne prosessen.

Best i testen: SV, MDG

Dårligst i testen: Senterpartiet, Høyre, FrP

Det er noen som ikke stemmer – men du kan. Gi naturen en stemme i valglokalene til høsten.

Fant du det du lette etter?